Nygammal mastkran

Likt fågel Fenix har vår mastkran på nytt återuppstått. Den har under vintern legat nere och sett allt annat än ståtlig ut. Den har varit vriden och krokig och till och med twistad men har nu rätats ut, förlängts och förstärkts. Den har även försetts med ryggskydd runt stegen. Lyftlinjen har flyttats ut så att de lite bredare båtarna ska gå lättare att masta på och av. Nu hoppas vi att investeringen ska betala sig i form av säkrare lyft och gladare båtägare.