Invigning

Så är båtsäsong 2018 invigd av en handfull båtägare. Som tidigare utlovats hölls en liten ceremoni ute på gästbryggan. Flaggan hissades och kornetten råmade som Hesa Fredrik när Håkan Gertow klämde i. Trots iskyla och avsaknad av sol får ändå tillställningen anses som framgångsrik då hela församlingen höll sig på bryggan och ingen ramlade i sjön.

Håkan Gertow klämmer i. Foto Claes Carlenstam

 

 

Frusna medlemmar. Foto Sten Wikmar