Stolpe vid sjösättningsrampen

 

Från och med nu är sjösättningsrampen låsbar igen. Vi har tillverkade en stolpe som fälls ner vid användandet av rampen. Medlemsnyckeln passar i låset. Tidigare fanns en bom som låste rampen men som togs bort i samband med att vi började köra med Subliften. Anledningen till att vi vill låsa rampen är att vi har medlemmar som ej har bryggplats men betalar en årsavgift för att få använda rampen och parkera sina trailers på varvsplan medan de använder sin båt. Vi har noterat att det finns båtägare som ej är medlemmar i Kopparmora båtklubb och som utnyttjat rampen. För att få någon rättvisa har vi åter valt att göra rampen låsbar. 

Låsbar stolpe