Viktigt om upptagning av båtar

Viktigt att veta att inga upptagningar får ske från ”vändplanen” bredvid vaktstugan. Marken håller inte för lastbilar och andra tunga fordon! Därför har det placerats ett stort betong block så inga olyckor ska ske.

De är också förbjudet att köra ner kran/lastbilar i eller bredvid spåret för subliften!! Om spåret tex flyttas ur sitt läge är det risk för olyckor och det blir väldigt kostsamt att fixa.

Nu är torrsättningen i full gång….
Vi påminner även om att inga bilar får köras ner på hamnplanen pga. olycksrisken.

En kommentar

  1. Hur blir det för oss i den lilla folkspillran som i mer än 50 år fått våra små båtar upp och i sjön av först Tage och sedan Tommy? Ofta exklusivt till och från tomten.

Kommentarer är stängda.