Uppskov på bottensanering till 2021

Vi kan meddela att kravet på när våra båtbottnar ska vara sanerade har senarelagts ett år, till 2021. Kommunen har insett att båtklubbarna inte klarar allt praktiskt arbete till årets sjösättning.

Detta innebär att du som ännu inte sanerat din botten, har en säsong till på dig att göra det.

Vet du inte om din bottenfärg innehåller tenn kommer det att finnas möjlighet att skicka in skrapprov för analys till Svenska Båtunionen, mot en kostnad. Vi återkommer med information när vi fått mer detaljer från SBU.

För dig som vet att du behöver sanera, gäller det att göra det på ett miljösäkert sätt som framgår av våra Miljöregler och avfallsplan. Möjligheten finns att anlita tex. BVS för jobbet, alternativt om din båt är liten är det kanske enklast att renskrapa den själv.

För dig som köper en ny (begagnad) båt, rekommenderar vi att kräva intyg från förra ägaren om vilken status båtbotten har, eller själv lämna in skrapprov för analys mot en kostnad. 

Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på att botten är fri från tenn* för att den ska få ligga i vår hamn. *mindre än 50 mcg/cm2