Summering av Årsmöte 2019

Årsmötet hölls detta år i rådande virus tid utomhus i hamnen den 18 april . Vinden ven och solen sken på de 30 tal medlemmar hade samlats. 

Mötet öppnades som vanligt av ordförande, och grund punkterna gicks igenom utan större diskussioner.

Sedan kom vi till val av styrelsemedlemmar…

 • Styrelseledamöter på två år valdes enligt valberedningens förslag; Cecilia Rosenqvist till kassör, samt Camilla From och Lars Lundqvist.
 • Till styrelsesuppleanter på ett år valdes; Christer Berglund och Therese Falk.
 • Våra revisorer, Michael Hällström och Gunnar Hansson, omvaldes på ett år, och till revisorssuppleant valdes Christer Lindå.
 • Valberedning blev Håkan Gertow (sammankallande), Claes Råberg och  Jan Söder.

Vi gick sedan igenom styrelsens förslag, vilka samtliga punkter godkändes;

 • Årets överskott 39 620 kr föreslås att föras till balanserade vinstmedel
 • 10 % höjning av båtplatsavgifterna för att klara av framtida återinvesteringar i bryggor och sjö-och upptagningsanordningar. Det budgeterade överskottet för 2020 placeras i en ny investeringsfond.
 • Nyckeldepositionen höjs till 500 kronor (för nycklar som tas ut efter 1 januari 2020).
 • Tillägg till Miljöregler och Avfallsplan:
  Från och med säsong 2021 kommer styrelsen endast tilldela båtplatser till medlemmar som  har båtar med tenn-halt understigande 50 mcg/cm2. 

En motion med fyra förslag hade inlämnats till årsmötet

 • förbud mot tobaksrökning inom varvsområde och på bryggor
  Avslag, men styrelsen kommer sätta upp en skylt att rökning undanbedes på hamnområdet
 • bilparkering sker på egen risk och att tillfälligt skyltade parkeringsrestriktioner ska respekteras
  Godkänd, med ändring till: Permanenta och tillfälliga parkeringsbestämmelser ska ovillkorligen respekteras. Om skada sker på fordon när inte bestämmelsen har efterlevts belastas bilägarens egen försäkring.
 • en årlig avgift tillkommer för dom båtägare med plats i hamnen som har kontinuerlig anslutning till eluttag. I avtal om båtplats ska framgå att elanslutning ingår med av årsmötet beslutad avgift. Bestämmelsen att elanslutning inte får vara ansluten då båtägare inte är ombord, slopas.
  Avslag tills vidare eftersom inte alla har möjlighet till elanslutning.
 • Elanslutning ska vid kontinuerlig anslutning i förtöjd båt vara utförd enligt svensk standard SS 436 4000 med skiljetransformator placerad ombord i ansluten båt. Matande elnäts skyddsledare får ej vara ansluten till båtens ledande delar.
  Avslag med motivering att vi i dagsläget inte har kompetensen till bedömning.

Som avslutning framförde mötets ordförande ett stort tack till Göte Davidsson som avgår som suppleant efter många år i styrelsen. Göte blir hedersmedlem i klubben med motiveringen

… för att i nära två decennium som slipförman med finess och auktoritet styrt båtarna till rätt plats.

Tack också till Christian Jendeberg som varit klubbens kassör och till Harry Åberg
för arbetet i Hamnkommitten.

Tack till alla medlemmar för deltagande och visad hänsyn! 🙂

2 kommentarer

 1. Under fliken städdag så kommer bara förra årets datum upp. Blir det ingen städdag i år?

Kommentarer är stängda.