Test på skrapprov av bottenfärg

Information till medlemmar angående farlig bottenfärg (editerad 2022-03-29)

Som tidigare informerat så har kravet på när våra båtbottnar ska vara sanerade har senarelagts ett år, till 2021.  Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre, att botten är fri från tenn* för att den ska få ligga i vår hamn. *mindre än 50 mcg/cm2 

Vet du inte om din bottenfärg innehåller tenn finns det nu möjlighet att skicka in skrapprov för analys. I samarbete med Svenska Båtunionen kan skrapprover skickas till företaget ALS. På deras webb finns instruktioner (LÄS!) och beställnings-underlag. Kostnaden är 525 kr med kod BATUNIONEN
Eventuella frågor kan mejlas till Roland Örtengren som sitter i styrelsen för Västkustens Båtförbund.

För dig som vet att du behöver sanera, gäller det att göra det på ett miljösäkert sätt som framgår av våra Miljöregler och avfallsplan

För dig som köper en ny (begagnad) båt, rekommenderar vi att kräva intyg från förra ägaren om vilken status båtbotten har, eller själv lämna in skrapprov för analys mot en kostnad. 

Notera att vi kommer bara kräva intyg på båtar från 1995 eller äldre.

2 kommentarer

 1. Enl företaget ALS ingår inte analys av TBT i det som omfattas i samarbetet med SBU. De kan göra en analys av TBT, men då till högre kostnad och särskild beställning hos labbet.
  Så tolkar jag deras info när man trycker på ”Läs” ovan i KBK infon.
  Vad gäller?

  1. Hittade stycket du refererar till: Om analys av TBT (tributyltenn) önskas ska laboratoriet kontaktas. Analys av TBT är en dyrare analys som inte kan beställas och betalas online.
   Känns konstigt om SBU erbjuder test av bottenfärg UTAN TBT test.
   Dock måste alla frågor ställas till Roland Örtengren på SBU, det är dom som kan svara.

Kommentarer är stängda.