VIKTIG INFO om hamnen på måndag 18/5

Vixen kommer att utföra arbeten på måndag, därför kommer den inre hamnen vara avstängd!!

Ingen påmastning eller sjösättning
MÅNDAG 18 maj, 08:00 till 17:00
Vixen ska hjälpa oss med…
  • fixera brygga 0 
  • justera brygga vid ramp (sjösättningsbryggan)
Det kommer att vara trångt, alltså finns de ingen möjlighet för aktiviteter i den inre delen av hamnen på måndag den 18 maj mellan 08:00 – 17:00