Komihåg – ej tillåtet ha elen inkopplad utan uppsyn

Vill påminna alla att det är inte tillåtet att ha el/landström inkopplad till båten när du själv inte är närvarande. Under punkt 8 i Allmänna bestämmelser står följande:

Elkablar, som alltid ska vara gjorda för utomhusbruk, får inte vara anslutna i våra eluttag när båten lämnas, detta gäller både på land och vid bryggorna.
Hamnfunktionär/vakt äger rätt att dra ur en ansluten kabel till båt där ingen person finns närvarande.

Kan även påminna om att det är bara tillåtet att parkera 30 min intill vaktstugan… och glöm inte att dra åt dina schakel på förtöjningarna. 

I all välmening… 
Styrelsen