Viktigt om sanering av bottenfärg

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BOTTENFÄRG!

Som tidigare informerat så sköts kravet på sanering av båtbotten till 2021. Nu börjar alla ta upp och ni som ska sanera era båtar måste se till att täcka marken vid upptagning.

Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre, att botten är fri från tenn* för att den ska få ligga i vår hamn.  Den som inte har intyg kan göra skrapprov och skicka in det till ALS
*mindre än 50 mcg/cm2 

Att tänka på… ? Läs informationen i Miljö & avfallsplan inför höst/vinter-arbeten 

    • tacksamt om alla tar hand om sitt eget avfall (på samma sätt som ni gör hemma). Miljöstationen hos klubben finns för att kommunen kräver att vi måste ta hand om efterlämnat avfall. Men den blir snabbt full när alla dumpar tex. spillolja, därför ber vi att alla kör sitt avfall till t.ex. Hemmesta återvinningsstation. Endast den som inte kan hantera det själv ska tömma avfallet i våra kärl istället för att lämna olja och glykoldunkar på hamnområdet.

Vid frågor om MILJÖ i hamnen är ni välkomna att kontakta Claes Carlenstam