Miljöförsäkran Kopparmora BK

Från 2021 råder det totalförbud avseende båtbottnar med giftig tennfärg (TBT) i direktiv från Värmdö kommun, därför kan Kopparmora Båtklubb bötfällas om vi tillåter båtar med giftig bottenfärg vid våra bryggor. 

Från säsongen 2021 måste alla som sjösätter/har en båt i hamnen skriva på Miljöförsäkran att följa klubbens miljöpolicy. Den båtägare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen sin båtplats och medlemskap, samt bli ålagd att betala böter/avgifter som ett resultat av brott mot föreskrifterna, plus vanliga kostnader tex. sommar/vinterplats.

Dessa extra kostnader kommer alltså inte att bäras gemensamt av klubbens medlemmar utan drabba den medlem som förorsakat dem.

Detta dokument finns att ladda ner här - KBK miljöförsäkran.

Försäkran att följa miljöpolicy överlämnas underskriven vid sjösättning med sublift, eller om du själv sjösätter din båt ska den skickas till klubbens sekreterare före sjösättning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *