Miljöförsäkran Kopparmora BK

Från 2021 råder det totalförbud avseende båtbottnar med giftig tennfärg (TBT) i direktiv från Värmdö kommun, därför kan Kopparmora Båtklubb bötfällas om vi tillåter båtar med giftig bottenfärg vid våra bryggor. 

Från säsongen 2021 måste alla som sjösätter/har en båt i hamnen skriva på Miljöförsäkran att följa klubbens miljöpolicy. Den båtägare som bryter mot bestämmelserna kan bli fråntagen sin båtplats och medlemskap, samt bli ålagd att betala böter/avgifter som ett resultat av brott mot föreskrifterna, plus vanliga kostnader tex. sommar/vinterplats.

Dessa extra kostnader kommer alltså inte att bäras gemensamt av klubbens medlemmar utan drabba den medlem som förorsakat dem.

Detta dokument finns att ladda ner här – KBK miljöförsäkran.

Försäkran att följa miljöpolicy överlämnas underskriven vid sjösättning med sublift, eller om du själv sjösätter din båt ska den skickas till klubbens sekreterare före sjösättning.