Tack – årsmöte 2020

Ett stort TACK till alla närvarande på årsmötet som hölls söndag 25 april.

Det var inte varmt vädermässigt, men det var en varm stämning bland de 35 personer närvarande. Förutom att mötet hölls utomhus vidtogs bästa möjliga åtgärder med munskydd och handsprit för att mötet skulle bli så tryggt som möjligt för alla.

De kvarvarande i styrelsen framförde sitt stora TACK till avgående ordförande Ulf Jansson (utnämndes till Hedersmedlem), hamnkapten Lars Lundqvist, f.d. sekreterare Christer Berglund och miljökämpen Claes Carlenstam – för deras tid och drivkraft i klubben

Den nya styrelsen består av:

  • Ordförande: Camilla From
  • Sekreterare: Fredrik Norén (vice ordförande)
  • Kassör: Cecilia Rosenqvist
  • Ledamot: Therése Falk
  • Ledamot: Christian Grönros (hamnkapten)
  • Suppleant: Charlie Forsberg
  • Suppleant: Hans Johansson

Vi ser alla fram emot att göra vårt bästa för klubben!
Kom gärna fram i hamnen och säg Hej och framför dina tankar och idéer om vad som kan göras bättre, eller maila till styrelsen@kopparmorabatklubb.com