Skärpning märkning

Det börjar närma sig torrsättning och hamnplanen måste röjas, men tyvärr finns det mycket som hindrar oss från att göra det riktigt bra…

Glöm inte märka din båt på land med namn och telefonnummer – framför allt för att kunna nå dig om något skulle hända. De är lättare att spåra en båt vid sin bryggplats och lista finns vem som äger platsen. Det är inte lika lätt att spåra den båt som ligger på land under presenning och kanske snö och is.

I Allmänna bestämmelser för klubben står följande under punkt 8:

Allt material och all lös utrustning såsom stöttor, bockar, master, stegar och pallning, ska vara märkta med namn och telefonnummer. Detta gäller även småbåtar och jollar.
Material och jollar/småbåtar som inte är märkt(a) och som inte använts på ett år, tillfaller klubben.

Därför påminner vi igen – ALLT måste märkas – även trailer/vagnar. Vi har ett antal båtar på land som kommer att skrotas i höst om ingen hör av sig och gör anspråk på dom. Förutom det finns en hel del skräp/kvarlevor efter båtfix – SNÄLLA, ta reda på ditt avfall!