Skärpning märkning

Det börjar närma sig torrsättning och hamnplanen måste röjas, men tyvärr finns det mycket som hindrar oss från att göra det riktigt bra...

I Allmänna bestämmelser för klubben står följande under punkt 8:

Allt material och all lös utrustning såsom stöttor, bockar, master, stegar och pallning, ska vara märkta med namn och telefonnummer. Detta gäller även småbåtar och jollar.
Material och jollar/småbåtar som inte är märkt(a) och som inte använts på ett år, tillfaller klubben.

Därför påminner vi igen - ALLT måste märkas - även trailer/vagnar. Vi har ett antal båtar på land som kommer att skrotas i höst om ingen hör av sig och gör anspråk på dom. Förutom det finns en hel del skräp/kvarlevor efter båtfix - SNÄLLA, ta reda på ditt avfall!