Sommarparkering, bilar och trailers

🟢Nedan text/bild beskriver parkering på hamnområdet under sommaren.
Parkeringen avgränsas för att underlätta underhåll, gräsklippning m.m. 🟢

🅿 PARKERING FÖR BILAR 

Första området som är till vänster efter ladan kallas Hyllan. Ytan är 35 meter bred och 10 m/två bilar djup. Minst 14 bilar får plats på en rad (när Göte har sjösatt sin båt), och möjligt att ställa två bilar efter varann. (om man har två bilar eller koll på den som står framför)

Ett andra område är tilltänkt nedanför på kanten till Masthuslängan. Den ytan är ca 30 meter, och två bilar/10 m djup.

Koner kommer att placeras ut för att markera dessa områden. 

🅿 BÅTTRAILER PARKERING

Den som inte tar hem sin trailer kan placera den på två ställen. Glöm inte märka din trailer med namn och telefon/båtplats – dubbelkolla gammal lapp/märkning som är blekt av solen.

I ytan på ”Mitten” placeras trailers på kanten av ”gräsytan” (se bild). Vi vill komma åt att klippa så mycket som möjligt av gräset och diket, så kör inte upp trailern hela vägen mot diket.

På grusytan bakom containern där de stått båtar på trailer i vinter är de möjligt att ställa upp i samma fiskbensmönster som tidigare. (tanken är att försöka fixa resten av ytan vid containern under sommaren)

Alla trailers som står bakom pumphuset mot hagen måste flyttas till någon av två ovan nämnda ytor. 

Frågor? Kontakta Camilla.