Inför Årsmötet 2022…

Båtklubbens årsmöte hålls varje år under mars månad. På mötet redovisas ekonomin och året som gått, vi väljer styrelsemedlemmar och tar upp motioner, alltså förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om.

Under punkt 8.3 i Stadgarna står följande:

Medlemmars som önskar visst ärende behandlat på årsstämman, skall skriftligen till styrelsen anmäla ärendet senast 1 januari.

Motioner till årsmötet ska alltså lämnas in senast den sista december.

Båtklubbens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter går det att läsa om i dokumenten Stadgar och Allmänna bestämmelser för Kopparmora båtklubb. 

Har du frågor, förslag eller funderingar..? Kontakta någon i styrelsen.

Motioner skickas till Ordförande