Elanslutning = uteslutning?

VIKTIG PÅMINNELSE – under punkt 5 i Allmänna bestämmelser står:

  • Båtar får endast anslutas till el när personer är närvarande. (brandrisk)

Vilket betyder – DU FÅR ALDRIG HA STRÖM ANSLUTEN NÄR DU INTE ÄR PÅ PLATS I BÅTEN.

Tyvärr har vi fått flera rapporter under vintern om sladdar som är i kopplade i båtarna på varvsplan. Brandrisken är överhängande i en båt som står oövervakad på land med ström påkopplad.
Var medveten om att vårdslöst beteende kan leda till uteslutning ur klubben.

Om du vill försäkra dig att dina batterier mår bra så sätt en solcell som sköter underhållsladdning utmärkt.

Läs gärna denna artikel från Stockholms Brandförsvar om att Vinterförvara båten brandsäkert.