Årsmöteshandlingar

2019-års möteshandlingar finns att ladda ner här! 

Den formella kallelsen skickas separat som postbrev.

Torsdag 7 mars 2019 håller Kopparmora båtklubb årsmöte i Båtmagnetens lokaler i Magneberg. Något att äta och dricka serveras från kl 18.00. Årsmötet börjar kl 18.30. Alla handlingar finns att ladda ner här. Vi kommer att informera lite om den nya datalagen GDPR och vad den innebär för medlemmarna i Kopparmora båtklubb samt om nya miljökrav angående giftiga tennföreningar som kan finnas på båtbottnar på äldre båtar.

OBS! Vaktbokningen online öppnar under kvällen efter årsmötet den 7 mars.

Nedladdning
Det är en fördel om du har handlingarna med dig till årsstämman. Skriv ut papperskopior eller om du har en surfplatta kan du ladda ner handlingarna till den och ta med dig. Länkarna finns här nedan.

Verksamhetsberättelsen 2018 och dagordning årsmöte 2019

Styrelsens förslag 2019

Vaktboknings info 2019

Revisionsberättelse 2018