Årsmöteshandlingar

Möteshandlingar till årsmötet finns att ladda ner via länkarna nedan! 
Den formella kallelsen har skickats separat som brev med posten.

Söndag 25 april 2021 klockan 13:00 håller Kopparmora båtklubb årsmöte nere i hamnen.

Vi kommer att prata lite om underhåll av båttyper/ägare i våra register för att bättre kunna planera verksamheten i hamnen med bryggor och sjösättning/upptagning. Därför begär vi numera in försäkringsbrev och kommer även be alla medlemmar märka sin båt med ett klistermärke som klubben tillhandahåller. 

Handlingar till mötet finns att ladda ner i länkarna nedan... (bra att ladda ner och ta med)

Dagordning och Verksamhetsberättelsen för 2020
Revisionsberättelse 2020

Styrelsens förslag 2021
Valberedningens förslag 2021