Årsmöteshandlingar

Den formella kallelsen har skickats separat som brev med posten.

Måndag 28 mars håller Kopparmora båtklubb årsmöte
Värmdö bygdegård i Hemmesta. 

Välkommen från 18:30, mötet startar kl. 19:00

Tacksam att alla anmäler sig här så vet vi hur
många som kommer med tanke på mat/kaffe.

Handlingar till mötet finns att läsa i länkarna nedan… (bra att ladda ner och ta med)

Dagordning för årsmötet 2021
Verksamhetsberättelsen för 2021
Revisionsberättelse 2021
Styrelsens förslag 2022
Styrelsens förslag – förändringar i Allmänna bestämmelser
Valberedningens förslag 2022

Vill du ha dessa hemskickade i pappersform så ta kontakt med kassören Cilla.