Viktigt inför sjö-och torrsättning

Sjösättningen påbörjas vanligtvis runt Valborgsmässoafton (30/4, beroende på isläget) och fortgår under ca 8 tillfällen fram till mitten/slutet av maj. Bokning sker via klubbens hemsida. Vilka dagar och tider som gäller presenteras i mitten av april.

Samtliga båtar ska vara sjösatta senast under maj månad om annat ej har avtalats.
Om båtägare försummar att boka under perioden får denne komma överens senare med ansvarig för lämpligt datum, men då till dubbel kostnad. Har akuta problem uppstått (motorhaveri eller liknande) måste båtägare föra diskussion med styrelsen om att stanna på land eller eventuell senarelagd sjösättning.

Antal tillfällen är beräknat till antalet som ska sjösätta, men det är först till kvarn som gäller. Passar bara vissa datum av de angivna bör du vara ute i god tid med att anmäla sig. Ligger du inklämd med ett antal båtar framför sig får man räkna med att sjösätta vid något av de sista tillfällena, teckna dig på lämpligt datum i slutet. (detta påpekas under höstens torrsättning) Det omvända gäller för dem som ligger ytterst/framför andra båtar, välj sjösättning vid de första tillfällena. Är det nödvändigt att flytta båtar för att kunna fullfölja arbetsuppgifter debiteras båtägaren avgift motsvarande sjösättningsavgiften.

Torrsättningen påbörjas runt sista helgen i september och fortgår fram till mitten på oktober. Exakta datum och tider presenteras på hemsidan. Först till kvarn gäller även för höstens aktiviteter. Är det bara ett fåtal tillfällen som passar gäller det att boka sig i tid.

Kom också ihåg att förbereda och smörja din vagga/stöttor så att det går så smidigt som möjligt när vi sätter ner båten. Det är också viktigt att vi hjälps åt i lag med att flytta vaggor/stöttor och assistera vid själva lyftet.

Om båtägare inte bokar datum under perioden gäller samma som under sjösättningen. En överenskommelse får göras med ansvarig om lämpligt datum, men då till dubbel kostnad.

Ansvarig för sjö/torrsättning är Camilla From

OBS; Försäkringsbesked ska kunna uppvisas på begäran av funktionär.