Stegar

Även i år gäller samma regler som förra året och året innan. Stegar skall vara låsta i ställning under båten. Ett större antal olåsta stegar finns uppsamlade. V 49 kastas dessa om inte ägare hämtar och låser fast sin stege. HK LL

Läs mer

Sista arbetsdag i hamnen – 9 november

Det blir bara en till arbetsdag i hamnen i år… sista chansen för dig som inte gjort din arbetsplikt. Lördag 9 november sätter vi igång och fixar de sista i hamnen inför vintern. Vi startar kl 10 och bör vara klara senast vid 13-tiden. Boka på arbetsdag-bokning.  Något serveras som vanligt när

Läs mer

Arbetsdag 21 september

Nu börjar höstens arbetsdagar!!  21 september kommer arbetet bestå av diverse förberedelser inför båtupptagning. Ett bra tillfälle för er som inte gjort någon arbetsplikt i år. Boka på arbetsdag-bokning. Vi startar kl 10.00 och bör vara klara 13-14.00. Något serveras som vanligt när vi är klara. Hamnkapten Lasse

Läs mer