Avgifter och blanketter

OBS, webformulär för anmälan finns längst ned på sidan

Medlemskap 
Vi har en medlemsavgift som är 500 kronor per år. Den täcker de administrativa kostnaderna som bl.a. medlemskapet i SBU via SMBF innebär med tidningen Båtliv till varje medlem. 

Båtplats
Båtplats erbjuds i första hand till medlemmar som innehar fastighet i Norra eller Södra Kopparmora. Dessa har att erlägga en insats om 3 500 kronor, vilken återbetalas när och om man lämnar klubben. Insatsen är att betrakta som ett räntefritt lån, och vid återbetalning sker detta med samma krontal som en gång erlagts i insats.

I mån av ledig båtplats kan styrelsen hyra ut dessa på ettårskontrakt till båtägare som ej är fastighetsägare i Norra eller Södra Kopparmora. Detta sker utan erläggande av insats, men till dubbel båtplatsavgift. För alla som har båtplats i Kopparmora båtklubb gäller skyldigheten att delta i vakttjänst. Se vidare Vakten. Båtplatsinnehavare är också skyldiga att delta i arbetsplikt på styrelsens kallelse. 


Båtplatsavgifter
Båtplatsavgiften beror på platsens bredd. Vi har Y-bommar och utgår från båtens bredd med ett tillägg för fenderutrymme om ca 2 dm på varje sida av båten.

Bombredd Båtplatsavgift
Jolleplats (boj) 400:-*)
Rampavgift 1 000:- **)
2,20 770:-
2,50 1 270:-
2,60 1 430:-
2,70 1 600:-
2,80 1 760:-
2,90 1 930:-
3,00 2 090:-
3,10 2 260:-
3,20 2 420:-
3,30 2 590:-
3,40 2 750:-
3,50 2 920:-
3,60 3 080:-
3,70 3 250:-
3,80 3 410:-
3,90 3 580:-
4,00 3 740:-
4,10 3 910:-
4,20 4 070:-
4,30 4 240:-

*) Hinsamedlemmar betalar avgift enligt särskilt avtal med Hinsabryggans förening som förhandlas årligen. (OBS bryggan ligger ej inom Kopparmora båtklubbs hamnområde) Förnärvarande är hinsamedlemsavgiften 400:-

**) Rampavgift gäller för medlemmar som ej har bryggplats och förvarar båten på trailer hemma


Tillägsavgift
Hyresgäst med 1-årskontrakt betalar dubbel båtplatsavgift

Sjö och Torrsättning
Båtklubben använder sig av en Sublift för att sjö- och torrsätta båtar. Kostnaderna per lyft är 1 000 kronor.

För båtägare av småbåtar som inte utnyttjar Subliften för sjö- och torrsättning anlitar vi traktor med trailer. Kostnaden för detta görs upp med traktorföraren.

Båt på land
Sommaruppläggningsavgift för kvarliggande båt på land. Avgiften beräknas utifrån båtens storlek längd x bredd x 52 kronor. Min 1 000 kronor.

Vinterplats
Samtliga båtplatsinnehavare med insats äger rätt att lägga upp sin båt på klubbens plan för vinteruppläggning. För medlemmar med ettårskontrakt debiteras en vinterplatshyra om Längd x bredd x 52 kronor. Min 1 000 kronor.

Övriga avgifter
Avgift utebliven enskild vakt 1 000 kronor
Avgift utebliven familjevakt 2 000 kronor
Avgift utebliven arbetsplikt 250 kronor

Ansökan
Ansökan om båtplats eller ändring av båtuppgifter görs via webformulär. Länkarna hittar du här nedan. När ledig plats finnes, erbjuds medlemmen båtplats och avtal om båtplats upprättas för berörd båt.


Webformulär
Här finns länkarna för båtplatsansökan etc. Klicka på den länk som gäller ditt ärende, fyll i begärda uppgifter och klicka sedan "Skicka".

Inträdesansökan/avtal om båtplats för boende i Norra och Södra Kopparmora
Intresseansökan som hyresgäst vid Kopparmora Båtklubb
Ansökan om ändring av båtuppgifter