Extravakter och vaktchefer 2019

Personerna nedan är rekommenderade av båtklubben som extravakter. Medlemmarna ansvarar själva för byte av vakttjänst. Meddela veckans vaktchef vaktbyten senast kvällen innan. Lista på vaktchefer finns längre ned på sidan samt i vaktstugan.

Klubben rekommenderar att du ersättning en extravakt med 750 kr. Ersättningen för en familjevakt blir då 1500 kr. Uteblir du från en enskild vakttjänst debiteras du med 1 000 kr, och för en familjevakt med 2 000 kr.


Dessa personer tar uppdrag som extravakter 2019

Lennart & Margareta Jonsson, 0768-799144, 0735-648434. Även familjevakt.
Kenny Carlsson, 072-842 58 47. Även familjevakt.
Adam Naumburg, 072-846 52 57.
OBS! Listan kommer förhoppningsvis att fyllas på om vi får fler som är intresserade av att vara extravakt. Ålderskrav 18 år.


Vaktchefer 2019

Vecka
16 Christer Berglund 073-394 80 11 christer@cberglund.se
17 Ulf Jansson 070-937 50 59 ulfv.jansson@hotmail.se
18 Claes Rådberg 070-516 76 21 claes.raberg@telia.com
19 Ulf Jansson 070-937 50 59 ulfv.jansson@hotmail.se
20 Claes Rådberg 070-516 76 21 claes.raberg@telia.com
21 Claes Carlenstam 070-345 03 29 claes@carlenstam.com
22 Cecilia Rosenqvist 070-523 00 01 cilla.rosenqvist@tele2.se
23 Göte Davidsson 073-855 38 88 gote_davidsson@hotmail.com
24 Lars Lundqvist 073-388 90 45 llallservice@gmail.com
25 Claes Carlenstam 070-345 03 29 claes@carlenstam.com
26 Göte Davidsson 073-855 38 88 gote_davidsson@hotmail.com
27 Camilla From 070-664 68 66 callaim@outlook.com
28 Camilla From 070-664 68 66 callaim@outlook.com
29 Christian Jendeberg jendeberg@gmail.com
31 Christer Lindå 070-789 79 15 christer.linda@hotmail.com
32 Christer Lindå 070-789 79 15 christer.linda@hotmail.com
33 Gunnar Hansson 070-821 85 78 gunnar@stsf.se
34 Gunnar Hansson 070-821 85 78 gunnar@stsf.se
35 Lars Lundqvist 073-388 90 45 llallservice@gmail.com
36 Steven Samall 070-528 82 54 stevenjsmall@yahoo.com
37 Cecilia Rosenqvist 070-523 00 01 cilla.rosenqvist@tele2.se
38 Roger Johansson 070-653 47 54 roger.johansson@live.se
39 Harry Åberg 070-172 71 61 abergharry@gmail.com
40 Harry Åberg 070-172 71 61 abergharry@gmail.com
41 Roger Johansson 070-653 47 54 roger.johansson@live.se
42 Steven Samall 070-528 82 54 stevenjsmall@yahoo.com
43 Christian Jendeberg jendeberg@gmail.com
44 Michael Hällström 070-182 78 25 michael.hallstrom@telia.com
45 Michael Hällström 070-182 78 25 michael.hallstrom@telia.com
46 Christer Berglund 073-394 80 11 christer@cberglund.se