Extravakter och vaktchefer 2020

Personerna nedan är rekommenderade av båtklubben som extravakter. Medlemmarna ansvarar själva för byte av vakttjänst. Meddela veckans vaktchef vaktbyten senast kvällen innan. Lista på vaktchefer finns längre ned på sidan samt i vaktstugan.

Klubben rekommenderar att du ersättning en extravakt med 750 kr. Ersättningen för en familjevakt blir då 1500 kr. Uteblir du från en enskild vakttjänst debiteras du med 1 000 kr, och för en familjevakt med 2 000 kr.


Dessa personer tar uppdrag som extravakter 2019 (En uppdatering för 2020 kommer)

Lennart & Margareta Jonsson, 0768-799144, 0735-648434. Även familjevakt.
Kenny Carlsson, 072-842 58 47. Även familjevakt.
Frida Hildebrandt,073-061 64 88. Även familjevakt.
Adam Naumburg,
072-846 52 57.
OBS! Listan kommer förhoppningsvis att fyllas på om vi får fler som är intresserade av att vara extravakt. Ålderskrav 18 år.


Vaktchefer 2020

Vecka
16 Christer Berglund 073-394 80 11 christer@cberglund.se
17 Ulf Jansson 070-937 50 59 ulfv.jansson@hotmail.se
18 Christer Lindå christer.linda@hotmail.com
19 Lars Lundqvist 073-388 90 45 llallservice@gmail.com
20 Ulf Jansson 070-937 50 59 ulfv.jansson@hotmail.se
21 Christer Lindå christer.linda@hotmail.com
22 Cecilia Rosenqvist cilla.rosenqvist@tele2.se
23 Lars Lundqvist 073-388 90 45 llallservice@gmail.com
24 Claes Carlenstam 070-345 03 29 claes@carlenstam.com
25 Steven Small stevenjsmall@yahoo.com
26 Therése Falk tesssessan1@gmail.com
27 Håkan Gertow haakan_gertow@hotmail.com
28 Camilla From 070-664 68 66 callaim@outlook.com
29 Camilla From 070-664 68 66 callaim@outlook.com
31 Gunnar Hansson hanssongunnar@hotmail.com
32 Gunnar Hansson hanssongunnar@hotmail.com
33 Styrelsen styrelsen@kopparmorabatklubb.com
34 Håkan Gertow haakan_gertow@hotmail.com
35 Cecilia Rosenqvist cilla.rosenqvist@tele2.se
36 Steven Small stevenjsmall@yahoo.com
37 Therése Falk tesssessan1@gmail.com
38 Claes Råberg claes.raberg@telia.com
39 Jan-Fredrik Söder jan-f@live.se
40 Claes Carlenstam 070-345 03 29 claes@carlenstam.com
41 Claes Råberg claes.raberg@telia.com
42 Jan-Fredrik Söder jan-f@live.se
43 Styrelsen styrelsen@kopparmorabatklubb.com
44 Michael Hällström michael.hallstrom@telia.com
45 Michael Hällström michael.hallstrom@telia.com
46 Christer Berglund 073-394 80 11 christer@cberglund.se