Extravakter och vaktchefer 2018

Personerna nedan är rekommenderade av båtklubben som extravakter. Medlemmarna ansvarar själva för byte av vakttjänst. Meddela veckans vaktchef vaktbyten senast kvällen innan. Lista på vaktchefer finns längre ned på sidan samt i vaktstugan.

Klubben rekommenderar att ersättning för ett vaktpass utgör 750 kr. Utebliven enskild vakttjänst debiteras med 1 000 kr, familjevakt med 2 000 kr.


Dessa personer tog uppdrag som extravakter 2017

Lennart & Margareta Jonsson 0768-799144, 0735-648434. Även familjevakt
Kenny Carlsson 072-842 58 47. Även familjevakt
OBS! Listan kommer förhoppningsvis att fyllas på om vi får fler som är intresserade av att vara extravakt. Ålderskrav 18 år.


Vaktchefer 2018

Vecka
16 Christer Berglund 073-394 80 11 christer@cberglund.se
17 Ulf Jansson 070-937 50 59 ulfv.jansson@hotmail.se
18 Bo Hammarberg 070-570 93 40 bo.hammarberg@starkstrom.se
19 Steven Samall 070-528 82 54 stevenjsmall@yahoo.com
20 Beppe Backlund 070-480 84 33 beppe@cb-visualsystem.se
21 Jan Evesjö 070-856 78 55 jan.evesjo@spray.se
22 Claes Carlenstam 070-345 03 29 claes@carlenstam.com
23 Harry Åberg 070-172 71 61 abergharry@gmail.com
24 Lars Lundqvist 073-388 90 45 llallservice@gmail.com
25 Steven Samall 070-528 82 54 stevenjsmall@yahoo.com
26 Göte Davidsson 073-855 38 88 gote_davidsson@hotmail.com
27 Christer Lindå 070-789 79 15 christer.linda@hotmail.com
28 Christian Jendeberg jendeberg@gamil.com
29 Christian Jendeberg jendeberg@gamil.com
31 Thomas Mårlind 070-988 61 61  gunnar@stsf.se
32 Christer Lindå 070-789 79 15 christer.linda@hotmail.com
33 Thomas Mårlind 070-988 61 61  gunnar@stsf.se
34  Claes Carlenstam 070-345 03 29 claes@carlenstam.com
35 Göte Davidsson 073-855 38 88 gote_davidsson@hotmail.com
36 Michael Hällström 070-182 78 25 michael.hallstrom@telia.com
37 Gunnar Hansson 070-821 85 78 gunnar@stsf.se
38 Beppe Backlund 070-480 84 33 beppe@cb-visualsystem.se
39 Gunnar Hansson 070-821 85 78 gunnar@stsf.se
40 Harry Åberg 070-172 71 61 abergharry@gmail.com
41 Michael Hällström 070-182 78 25 michael.hallstrom@telia.com
42 Jan Evesjö 070-856 78 55 jan.evesjo@spray.se
43 Ulf Jansson 070-937 50 59 ulfv.jansson@hotmail.se
44 Bo Hammarberg 070-570 93 40 bo.hammarberg@starkstrom.se
45Lars Lundqvist 073-388 90 45 llallservice@gmail.com
46 Christer Berglund 073-394 80 11 christer@cberglund.se