Extravakter och vaktchefer 2021

Personerna nedan är rekommenderade av båtklubben som extravakter. Medlemmarna ansvarar själva för byte av vakttjänst. Meddela veckans vaktchef vaktbyten senast kvällen innan. Lista på vaktchefer finns längre ned på sidan samt i vaktstugan.

Klubben rekommenderar ersättning för en extravakt med 750 kr. Ersättningen för en familjevakt blir då 1500 kr. Uteblir du från en enskild vakttjänst debiteras du med 1 000 kr, och för en familjevakt med 2 000 kr.


Dessa personer tar uppdrag som extravakter...

Lennart & Margareta Jonsson, 0768-799144, 0735-648434. Även familjevakt.
Kenny Carlsson, 072-842 58 47. Även familjevakt.
Frida Hildebrandt,073-061 64 88. Även familjevakt.
Adam Naumburg,
072-846 52 57.


Vaktchefer 2021

vecka 15Tessan Falk070-733 11 68
vecka 16Christian Grönros072-453 75 45
vecka 17Camilla From070-664 68 66
vecka 18Christian Grönros072-453 75 45
vecka 19Cecilia Rosenqvist070-523 00 01
vecka 20
vecka 21
vecka 22
vecka 23
vecka 24Camilla From070-664 68 66
vecka 25
vecka 26
vecka 27
vecka 28
vecka 29
vecka 30
vecka 31
vecka 32
vecka 33
vecka 34
vecka 35Tessan Falk070-733 11 68
vecka 36Cecilia Rosenqvist070-523 00 01