Vaktansvarig och extra vakter 2023

Du måste alltid meddela vaktansvarig om du byter vakt/anlitar någon annan eller har frågor om ditt vaktpass.
Vill du byta vakt – ställ en fråga på FB gruppen, eller maila info@kopparmorabatklubb.com

från till namn telefon
24 april 7 maj Janne Holmertz 070 485 6109
8 maj 21 maj Hans Johansson 070 888 2855
22 maj 11 juni Gunnar Hansson 070 821 8578
12 juni 2 juli Fredrik Norén 070 194 3297
3 juli 23 juli Tessan Falk 070 733 1168
24 juli 6 aug. Camilla From 070 664 6866
7 aug. 27 aug. Håkan Gertow 073 733 6431
28 aug. 17 sept. Christer Lindå 070 789 7915
18 sept. 8 okt. Jahn von Walden 076 859 3744
9 okt. 22 okt. Camilla From 070 664 6866
23 okt. 12 nov. Michael Hällström 070 182 7825

Personerna nedan är rekommenderade av båtklubben som extravakter. Du ansvarar själva för byte av vakttjänst och att meddela vaktansvarig senast kvällen innan.

Klubben rekommenderar ersättning för enskild vakt med 750 kr, ersättning familjevakt 1500 kr. Den som missar sin vakt/uteblir debiteras; enskild vakttjänst 1 000 kr, och för en familjevakt 2 000 kr.

Göte Davidsson, 073-855 38 88 (familjevakt)
Frida Hildebrandt, 073-061 64 88 (familjevakt)
Lennart & Margareta Jonsson, 076-8799144, 073-5648434 (familjevakt)