Historik

 

1965/66 HSB la ut den första bryggan för det nya fritidsområdet i Norra Kopparmora. Bilden nedan från 1969, av Hans Wittefeldt. 
1983-01-13 Bildandet av Kopparmora Båtklubb ekonomisk förening med interimsstyrelse 
1983-06-18 Första ordinarie stämma Kopparmora Båtklubb ekonomisk förening 
1983-09-09 L3 brygga köptes från HSB 45 000:-
1984-05-12 Arrendeavtal tecknades med Norra Kopparmora Stugförening för båthamn och uppläggningsplats
1984-05-12 Förvärvade dispositionsrätt för Ladan. Köpeskilling 10.000 kr
1984 Byggde vår vaktstuga. Ny L2 brygga anskaffades.
1985-06-29 Likvidation Kopparmora Båtklubb ekonomisk förening
1985-06-29 Bildandat av Kopparmora Båtklubb ideell förening
1986-04-10 Förnyat arrendeavtal för Båthamnen med Norra Kopparmora Stugförening
1986 Ny L1 brygga anskaffades
1989 Anskaffning av ny brygga L4 samt förtätning genom att flytta L2 och L3 brygga samt flyttade mastkranen och byggde trädäck
1990-03-10 Nya stadgar
1998 Sjösättningsramp med betongblock utlagda
2000 Utökad hamnplan vid ladan
2002 Ny betongbrygga L4 anskaffad. Gästbrygga ordnad på förlängd L3. Jollebryggan utbytt (1/3 gamla L4). Ny småbåtsbrygga LO (Bullandöbryggor) med bojplatser. 

Arbete med nya brygga L4
Arbete med nya brygga L4

Flytande arbetsplattform. Miljöstation i inredd container. Båtklubben bidrog med 10.000:- för renoveringen av ”Röda Stugan”.


2003 Webbsida och e-postadress
2006 Upprättat nytt arrendeavtal med Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. Förening. Avtalet löper på 25 år.
2007 Renovering av ladan- ny gavelstomme samt ommålning.

Angrepp av husbock

 


2007 – 2008 Brygga L3 och första delen av brygga L4 ersattes med betongpontoner. 

 

2010- 2012 Projektering och bygge av mastskjul

2013- 2014 Projektering och bygge av subliftramp och spolplatta. I april 2014 tas det nya sjö-och torrsättningssystemet i drift.

 
2018 Förlängning och förstärkning av den gamla mastkranen. Montering av ny stege med ryggskydd. Ny toppkonstruktion så att lyftvajern löper över delar av konstruktionen i syfte att minska risken för att master ska falla ner. Arbetet utfördes av medlemmar under vinter och vår 2018.

 


Bilderna nedan är tagna 1967. Kopparmoragård är numera riven. Förvaltarbostaden är det röda huset som ligger ovan ladan och som nu genomgår en försiktig renovering.