Instruktion för båtvakt

Rutiner vid vaktpass i Kopparmora BK 

  • Notera alltid datum och ankomst tid i loggboken med ditt namn och bryggplatsnummer. Du intygar därmed att du är närvarande på ditt vaktpass.
  • Anteckna gärna händelser under natten, t ex gästande båt, bilbesök etc.
  • Vid bryggrundorna ser vi alltid över att båtarna är ordentligt förtöjda. Vid behov kontakta ägaren eller i andra hand vaktchefen.
  • Båt som ser ut att vattenfyllas, kontakta ägaren eller vaktchefen 
  • I vår uppgift som båtvakt ingår hela hamnomådet. Det innebär även parkerade bilar, ladan och uppläggningsplan.
  • Innan du åker hem efter avslutat vaktpass;
    • se till att det är rent och snyggt i vaktstugan (sopa av golvet)
    • lämna lyset tänt, samt vrid ner värmeelementet till ca 15 grader

 

Beslut om vakttjänstgöring är fattat av medlemmarna vid årsmöte, och finns också reglerat i våra stadgar. 

Förhinder

Vid förhinder att utföra vaktpass är du själv skyldig att antingen byta vakt med annan på vaktlistan, eller skaffa ersättare. I vaktstugan och på vår hemsidan finns normalt en förteckning på personer som är villiga att åta sig vakttjänst mot ersättning samt en förteckning över vaktchefer. Du måste underrätta vaktchef för aktuell vecka att du inte går vakten själv, samt meddela vem som går i ditt ställe.