KBK-ungdom

Prova jollesegling 2018 med Kopparmorabåtklubb/ungdomssektionen

Prova på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett om man är medlem i KBK eller inte.

Vi som ansvarar består av:
Christer Engman 070-268 14 47
ch.engman@comhem.se
Jonas Nilsson 070-510 36 98 jonas.nilsson0114@gmail.com
Anders Lundh 0700-29 92 23 anders.lundh@pontonhamnar.se>
Steven Small 070-528 82 54 stevenjsmall@yahoo.com 


I Kopparmora Båtklubbs hamn håller vi traditionen vid liv och anordnar även i år fyra “Prova-På” kvällar med jollesegling för barn från 7 år och uppåt.

Vi träffas i hamnen kl 18:00 för att rigga båtarna och sjösätta. Sen seglar vi i ca 2 timmar med framförallt optimistjollar men även kolibri, flipper och andra lite större jollar under ledning av erfarna seglare. Bemannade följebåtar finns givetvis.

Datumen är den 12 juni, 14 juni, 18 juni och 20 juni och sen har vi en avslutningshajk (ej bestämt ännu).

Den 3 juni kl 11.00 plockar vi fram båtar och fixar till utrustning. Var gärna med även om du inte har egen båt, det är kul att träffa kompisar och lära sig lite om båtfix.

Ta med egen flytväst och komplett ombyte.

Önskemål om simkunnighet 50 m med flytväst.

Anmälan till Anders Lundh, 0700-299 223 alt,  anders69.lundh@telia.com

Följ oss även på Facebook kbk jollesegling

Välkomna! Kopparmorabåtklubb/ungdomssektionen