Medlemskap

Medlemskap i Kopparmora båtklubb

Båtklubben i Ladugårdsviken kom till i mitten av 60-talet i syfte att tillhandahålla båtplats till fastighetsägare i Norra och Södra Kopparmora. I mån av plats hyr även klubben ut bryggplatser på ettårskontrakt till båtägare som ej är bosatta i Kopparmora.

Alla (blivande) medlemmar ska ha läst och tagit till sig klubbens Miljöpolicy,  samt vara medveten om skyldigheten att delta i vakttjänst, samt arbetsplikt i hamnen.

🛥️     ⛵     🚤

👋 Tillsammans skapar vi god stämning och gemenskap i Kopparmora BK👋


Kopparmora båtklubb är en ideell allmännyttig förening och har till ändamål att:

  • tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet samt verka för sjösäkerhet, god miljö och gott kamrat- och sjömanskap
  • förvalta hamn och uppläggningsplatser upplåta åt medlemmarna samt övriga anordningar för gemensamt bruk
  • organisera gemensamma aktiviteter såsom sjösättning, båtupptagning och skötsel av hamnanläggningarna

Båtklubbens och medlemmarnas rätt- och skyldigheter går det att läsa om under Stadgar  och bestämmelser

Avgifter
Medlemsavgiften är 500 kronor per år och täcker de administrativa kostnaderna som bl.a. medlemskapet i SBU via SMBF och innefattar tidningen Båtliv till varje medlem. 

Båtplats erbjuds i första hand till medlemmar som innehar fastighet i Norra eller Södra Kopparmora. Fastighetsägare erlägger en insats på 3 500 kronor, vilken återbetalas när/om man lämnar klubben. Insatsen är att betrakta som ett räntefritt lån, och vid återbetalning sker detta med samma summa som en gång erlagts i insats.

Övriga platser (i mån av plats) hyrs ut på ettårskontrakt till båtägare som ej är fastighetsägare i Kopparmora, sk. gäster. Gäster betalar dubbel båtplatsavgift,
samt 2 000 kr i deposition vid inträdet.

Båtplatsavgiften beror på platsens bredd. Vi har Y-bommar och utgår från båtens bredd med ett tillägg för fenderar på ca 2 dm på varje sida av båten.

Bombredd Båtplatsavgift
Jolleplats (boj) 400:-*)
Rampavgift 1 000:- **)
2,20 770:-
2,50 1 270:-
2,60 1 430:-
2,70 1 600:-
2,80 1 760:-
2,90 1 930:-
3,00 2 090:-
3,10 2 260:-
3,20 2 420:-
3,30 2 590:-
3,40 2 750:-
3,50 2 920:-
3,60 3 080:-
3,70 3 250:-
3,80 3 410:-
3,90 3 580:-
4,00 3 740:-
4,10 3 910:-
4,20 4 070:-
4,30 4 240:-

*) Hinsamedlemmar betalar avgift enligt särskilt avtal med Hinsabryggans förening som förhandlas årligen. (OBS bryggan ligger ej inom Kopparmora båtklubbs hamnområde) Förnärvarande är medlemsavgiften för Hinsabryggan 400:-

**) Rampavgift gäller för medlemmar som ej har bryggplats och förvarar båten på trailer hemma


Sjö och Torrsättning
Båtklubben använder sig av en Sublift för att sjö- och torrsätta båtar, kostnad per lyft är 1 000 kronor. 
Båtägare av mindre båtar som inte utnyttjar Subliften anordnar själva sjö/torrsättning.

Båt på land
Sommaruppläggningsavgift för kvarliggande båt på land. Avgiften beräknas utifrån båtens storlek längd x bredd x 52 kronor (minst 1000 kronor)

Vinterplats
Samtliga båtplatsinnehavare med insats äger rätt att kostnadsfritt lägga upp sin båt på klubbens plan för vinteruppläggning.
För gäster med ettårskontrakt debiteras en vinterplatshyra om längd x bredd x 52 kronor. (minst 1000 kronor)

Övriga avgifter
Avgift utebliven enskild vakt 1 000 kronor
Avgift utebliven familjevakt 2 000 kronor
Avgift utebliven arbetsplikt 500 kronor
Nyckeldeposition 500 kronor
Permanent elanslutning på bryggan 300 kr (måste godkännas)


Ansökan
Ansökan om båtplats eller ändring av båtuppgifter görs via formulär (länkar nedan). När ledig plats finns erbjuds båtplats och avtal om båtplats upprättas för berörd båt. 

Ansökan om medlemskap för fastighetsägare i Norra och Södra Kopparmora
Ansökan om medlemskap som hyresgäst vid Kopparmora Båtklubb
Ansökan om ändring av båtuppgifter

Uppsägning av medlemskap/båtplats

Vid godkänt medlemskap skall även Miljöförsäkran skicka in via mail till miljöansvarig