Ansökan om ändring

Ansökan om plats vid båtbyte skall behandlas av styrelsen innan ny båt får placeras vid bryggan.
I mån av att plats finns tillgänglig och att nya båtens mått och vikt är inom ramen för vad som kan godkännas, upprättas nytt avtal mellan medlem och KBK. Sker båtbyte utan godkännande riskerar medlem att båtplatsen sägs upp.

    * = obligatoriska fält
    ________________________________________________________