Medlemsservice

Följande kan du som medlem köpa:

Standert Kopparmora båtklubb
Pris: 100:-
Dekal Kopparmora båtklubb
Pris: 25:-
Nyckel
Denna går till vägbom, vaktstuga, lada, miljöstation, rampbom och toalett.
Depositionsavgift: 200:-
Kontakta Lasse Lundqvist tel 073-388 90 45 eller skicka e-post:
llallservice@gmail.com

Loggor mm för nedladdning

Loggor i gif-format
KBK logga GIF
KBK logga med adress GIF
KBK logga med postgironummer GIF

Loggor i pdf-format
KBK logga PDF
KBK logga med adress PDF
KBK logga med postgironummer PDF
Pantone färgkod (Kopparmorabåtklubbs röda färg)