Viktig information om sanering av bottenfärg

Kommunerna i Stockholms län (och resten av Sverige) genomför nu miljöinspektioner hos alla båtklubbar. Syftet är att se över miljöarbetet och få bort all bottenfärg som är miljöfarlig och innehåller tenn (TBT). Till oss kom miljöförvaltningen i höstas och genomförde granskning och stickprov.

Alla båtklubbar är skyldiga att sanera farlig bottenfärg senast 2020. Vi måste även rapportera tillvägagångssätt för alla medlemsbåtar till kommunens miljöförvaltning, och när vi beräknar vara klara. Från och med 2020 får således inget miljövidrig bottenfärg finnas på våra båtbottnar.

Plan för sanering av olaglig bottenfärg;

  • Under kommande vecka mäts båtar för att se vilka som har tenn i bottenfärgen. (görs med ett röntgeninstrument)
  • Vi ber ALLA medlemmar se över märkningen på sin båt/vagga snarast för att arbetet ska gå smidigt. (allmänna klubb bestämmelser punkt 8)
  • Under vecka 16 meddelar vi resultatet till berörda medlemmar
  • Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt; båt och mark ska täckas så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi (kommunens miljöstation).
    • De båtägare som gör arbetet själva, är skyldiga att göra det på ett miljösäkert sätt så att alla färgrester/färgdamm samlas upp och lämnas till återvinningsstationen i Hemmesta (eller Kovik). Meddela klubben senast 30 april 2019 om du avser göra saneringen själv!
    • Vi tar in en offert från Båtvårdsspecialisten för resterande båtar för att miljösäkert avlägsna den gamla färgen och epoxibehandla samt bottenmåla den rena botten.
  • Under säsongen 2019 förbereds arbetet genom att täcka marken inför hösten och mer i detalj komma överens om tidplaner och metod för varje båt.

Notera: Våren 2020 sjösätts endast båtar som kan visa upp intyg på att botten är fri från tenn.

Löpande information kommer postas här på hemsidan och via mail.
Vi är tacksamma för ert samarbete i detta viktiga arbete!

Bakgrunds information:
TBT, (tributyltenn) är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Bottenfärger som innehåller TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Båtar med kvarvarande underliggande lager bottenfärg som innehåller TBT klingar inte av och läcker ut. Sveriges kommuner ställer krav på båtklubbar att sanera bottenfärg innehållande TBT på medlemmars båtar.
Sedan 2014 gäller nya miljöregler och Värmdö kommun kräver att alla båtklubbar i kommunen ska följa direktiven i Sverige för bottentvätt av båtar, skrapning och slipning av båtbottnar som Havs- och  vattenmyndigheten kräver. Bottenfärg klassas som farligt avfall och rester från bottenfärg måste deponeras. Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt och båt och mark ska täckas så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi (kommunens miljöstation).

Kort rapport från årsmötet 7 mars

För ett par veckor sedan höll som vanligt klubbens årsmöte på Båtmagneten. 34 personer deltog och eftersom butikslokalen är under ombyggnad så fick vi i år sitta nere i båt/motor-arean som var tom vilket gav mer plats än att sitta på ”loftet”. Som vanligt serverades fantastiskt god Västerbottenspaj och smarrig efterrätt.

Styrelsen började med att informera om det miljöarbete som kommer påbörjas, med blandannat mätning av bottenfärg och sanering efter krav från Värmdö kommun. Mer information om detta kommer inom kort här på hemsidan.

Sekreterare Christer Berglund informerade även om GDPR (General Data Protection Regulation). Läs mer om det här

Styrelsen tog tillfället att tacka av några eldsjälar som engagerat sig i klubben under längre tid;
Från Ungdomsverksamheten försvinner tyvärr Jonas Nilsson och Anders Lundh. Klubben är väldigt tacksamma för deras mångåriga engagemang. Ingen av herrarna var tyvärr med på mötet, men styrelsen lämnade över blommor hemma hos dom.

Tyvärr lämnar även allas vår Beppe Backlund sitt uppdrag i styrelsen. Han utnämndes till Hedersmedlem och avtackades med några ord från ordförande Ulf Jansson:

Carl-Bertil, som alla känner som Beppe, avtackades från klubbstyrelsen där han verkat med stort engagemang sedan 2001.
Han har både teoretiskt och praktiskt bidragit till att utveckla vår båtklubb. Beppe har skapat och utvecklat klubbens hemsida där han också ofta och gärna författat välskrivna och intressanta inlägg. Han är pappa till att vi i dag både har ett ändamålsenligt mastskjul och en modern mastkran. Beppe både ritade, planerade och var med att praktiskt utföra byggandet av av dessa.
Många, för att inte säga alla medlemmar, kan vittna om Beppes sociala förmåga och oegennyttiga hjälpsamhet när någon haft problem med sin båt.
Stort tack!
Beppe Backlund utsågs till hedersmedlem med motiveringen:
…….för att under många år med stort engagemang bidragit till båtklubbens utveckling, samt att med medlemmarnas insatser sett till att båtklubben i dag har ett ändamålsenligt mastskjul och en modern mastkran.

Fortsättningsvis blev Claes Carlenstam invald ordinarie styrelseledamot, och tillika Miljöansvarig.  Camilla From valdes in som ny suppleant och Webansvarig, och Göte Davidsson omvaldes som suppleant och är som alltid ansvarig för Sjö/torrsättning. 

Efter viss armbrytning fick vi även ihop medlemmar till Valberedningen; Roger Johansson, Christer Lindå, Claes Råberg. Tack till tidigare valberedning; Bo Hammarberg och Jan Evesjö.

 

TACK alla medlemmar för ett trevligt möte!!