Kräftköret

Beppe i mastenI lördags hade vi kappsegling. Det var det årliga Kräftköret runt Vindö och Djurö. Tyvärr ställde inte mer än fyra båtar upp. De som deltog hade dock en fin och spännande segling i ca fyra timmar. Trots det ringa antalet båtar så blev det ändå en viss kappseglingshets. Ett ljudligt DUNK hördes i Vindöström och tolkades först som marinens skjutövningar, men det visade sig vara Team Jedlöv som känt sig frustrerade över att ligga lite för långt bak i fältet och tog en rövare som inte gick hem – grundstötning blev följden. 

För de andra båtarna blev seglingen inte så dramatisk, lite trassel med skot men annars lagom med vind, fin fart och inget regn. Segrade gjorde Team Wikmar med H-båt.

L2 har flyttat sig

Vår hamnkapten Bobo Hammarberg upptäckte häromdagen att brygga L2 hade kommit närmare land med ca 1 meter. Vi fick hjälp av medlemmen Göran Järbin att kolla vad som hade hänt.En kätting som gick mot NordVäst hade gått av, och med det vindtryck som varit under senaste blåsperioden blev konsekvensen att bryggan trycktes närmare land.
Dykare 
Vi ringde våra vänner på Sjöliv AB, som hade ett “hål” idag fredag 15 augusti. Två man och Kvikkjok kom och började med att dyka och markera avloppsledningen med bojar. Därefter kunde man med mycket bra precision sänka ner nya bojstenar och ny kätting.

De nya kättingarna går mer rakt ut och håller bryggan i längdriktningen. Vi passade också på att kolla av de yttre kättingarna så att det ska kunna kännas lite lugnare inför hösten.

Älgö Runt

Alla samlade på bryggan

Vilken fantastisk dag. Först kappsegling runt Älgö och sedan en mycket trevlig efterfest vid mastkranen. Sommarkänslan maximerad. Sex besättningar ställde upp varav en inte fullföljde pg a att de högre makterna behagat skämta lite grann. Bla hade dom placerat en sten på ett högst olämpligt ställe. Nåväl, vi andra som hade bättre tumme med dom där ovan fick en trevlig och för somliga spännande stund på väg Älgö Runt.

Älgö Runt är en familjekappsegling där barn gärna får vara med och därför vill vi här speciellt nämna familjen Christer och Åsa Engman med inlånade rorsman Roger Hansson och familjen Steven Small och Karin Andersson samt Thomas Mårlind som genomförde kappseglingen såsom upphovsmännen från början tänkt sig det hela. Thomas som seglade ensam med två barn var dessutom med i sekundstriden mot slutet. Segrade gjorde Cecilia och Göran Jedlöv.

Härmed invigd

säsongsinvigning

Båtsäsong 2008 är härmed formellt invigd. Detta gjordes med en enkel ceremoni i samband med att klubbens flagga hissades. Uppslutningen var rekordstor och berodde på att ca 30 båtägare innan hade medverkat vid båtklubbens allmänna städdag. Städningen gick annars snabbt och smidigt, Mycket blev gjort, bla hopsamling av ris i stora högar efter gårdagens trädavverkning utförd av båtklubbsmedlemmen Torbjörn Anund i samarbete med Ingarö Trädfällning. Stort tack till alla som varit med och bidragit till att vår hamn nu är städad och fin. Efter den sedvanliga falukorvsgrillningen tågade vi ut för att utföra den nämnda ceremonin.