Sanna entusiaster

Att ha träbåt idag betraktas som lite udda. Annat var det förr när trä dominerade som båtbyggnadsmaterial. Då gjorde problematiken kring sjösättningen att man var beroende av varandra under tiden det tog båten att torka ihop och förvandlas från vrak till farkost. Detta främjade en hjälparanda och en sammanhållning som inte finns på samma sätt mellan båtägarna i hamnarna idag. Dock finns det båtklubbar och hamnar med en liten rest av denna typ av båtägande kvar. Lyckligtvis finns det ävenså i Kopparmora båtklubb. Vi har sex- sju båtägare med träbåt som vidmakthåller den gamla traditionen och bidrar till en levande båtklubb.
träbåtar
Igår och i dag sjösätts deras båtar och de ses sittande på kajkanten framför sina båtar med en förhoppning om att båtarna snart ska förvandlas från sjunketyg till flytetyg. Man undrar hur de hade det under den gångna natten och hur det blir under den kommande. Förmodligen gör dom det bästa av situationen och förvandlar spektaklet till en fest. Till alla er andra: passa på att titta ner – så såg det ut i stor omfattning på träbåtarnas tid.

Pga mycker regn under sjösättningen igår blev fotograferandet inte heltäckande så ni får hålla tillgodo med den bildskörd det nu blev.

Årets första sjösättning

25 båtar i sjön i på årets första sjösättningsdag betyder att säsongen har dragit igång på allvar. Vädermässigt fanns inget att klaga på. Sol och nästan vindstilla hela dagen gjorde att det kändes som en sommardag i juni. Humöret var så klart på topp och alla visade sig från sin bästa sida. Mycket positiv energi alltså. Vad gör det då om saker och ting inte fungerar som det ska när båten kommit i sjön. Team Gertow – Risberg fick en strulig start på säsongen vilket denna rullande bildsvit tydligt visar. 

Nya bryggor

Händer och måttbandVi har gjort en ganska stor kraftansträngning både ekonomiskt och arbetsmässigt i båtklubben inför denna säsong. Vi har tidigare i vinter bytt ut hela brygga L3 och nu senast första delen av brygga L4. Arbetet har fördelats på sex arbetsdagar med start i höstas då vi påbörjade demonteringen av L3:an.

går skulle vi “sommarställa hamnen” som vi brukar kalla det när hamnen ska göras i ordning inför sommaren. Det blev mest arbete med att montera bommar på den nya delen av L4:an, dra el och fixa med vatten. Trots arbete till sen eftermiddag återstår en del att göra innan det hela är klart. Vi känner oss ändå nöjda med den instat som har gjorts och vi vill tacka alla medlemmar som under höst, vinter och vår ställt upp med arbetskraft. Som vi påpekat tidigare så skulle verksamheten i båtklubben se helt annorlunda ut utan denna insats från er medlemmar.

Slit och släp

Ska det bli något i år får man ligga i. Detta är faktum för medlemmarna i en organisation som Kopparmora båtklubb. Verksamheten bygger på frivillig arbetskraft. Fördelarna är lägre avgifter och socialt umgänge. De som var nere i i hamnen i dag gjorde en bra arbetsinsats. Samtliga bommar monterades på nya brygga L3. L2:ans bommar justerades efter den nya säsongens båtplatsindelning.

Arbete med bommar

Kvar att göra är att dra ut vatten och el och montera lyktstolpar. Den 26 april är det dags för detta arbete. Ni som inte var med idag – kom och ställ upp. Skicka ett mejl till styrelsen och säg att ni kommer.