Nya bryggor

Händer och måttbandVi har gjort en ganska stor kraftansträngning både ekonomiskt och arbetsmässigt i båtklubben inför denna säsong. Vi har tidigare i vinter bytt ut hela brygga L3 och nu senast första delen av brygga L4. Arbetet har fördelats på sex arbetsdagar med start i höstas då vi påbörjade demonteringen av L3:an.

går skulle vi "sommarställa hamnen" som vi brukar kalla det när hamnen ska göras i ordning inför sommaren. Det blev mest arbete med att montera bommar på den nya delen av L4:an, dra el och fixa med vatten. Trots arbete till sen eftermiddag återstår en del att göra innan det hela är klart. Vi känner oss ändå nöjda med den instat som har gjorts och vi vill tacka alla medlemmar som under höst, vinter och vår ställt upp med arbetskraft. Som vi påpekat tidigare så skulle verksamheten i båtklubben se helt annorlunda ut utan denna insats från er medlemmar.

Slit och släp

Ska det bli något i år får man ligga i. Detta är faktum för medlemmarna i en organisation som Kopparmora båtklubb. Verksamheten bygger på frivillig arbetskraft. Fördelarna är lägre avgifter och socialt umgänge. De som var nere i i hamnen i dag gjorde en bra arbetsinsats. Samtliga bommar monterades på nya brygga L3. L2:ans bommar justerades efter den nya säsongens båtplatsindelning.

Arbete med bommar

Kvar att göra är att dra ut vatten och el och montera lyktstolpar. Den 26 april är det dags för detta arbete. Ni som inte var med idag - kom och ställ upp. Skicka ett mejl till styrelsen och säg att ni kommer.

Siste person låser bommen

Hela vintern har det i stort sett varit öppet vatten, även i vår hamn. Det har nog medverkat till att vi lite tidigare också börjat hoppas på sjösättning och innan dess lite pyssel med båten och socialt umgänge i hamnen.

Påsken är normalt en stor vårrustningshelg, men kylan och nu även snön som kommit för några dagar, har inte inspirerat till så mycket pyssel med båten. Dock har några få själar trotsat vädret och envist arbetat på sina båtar.  

Bom skylten

Vårrustningstider är högtider för tjuvar med båtar som specialitet. Vi vill därför påminna om att det är extra viktigt att se till att bommen är låst när siste person lämnar området! Är ni flera kvar - prata med varandra, så att ni försäkrar er om att bommen blir låst när siste person lämnar hamnområdet. En låst bom är alltid något hinder för att inte just dina prylar/din båt ska bli bortförda. Därför måste alla känna ansvar och se till att
SISTE PERSON LÅSER BOMMEN TILL HAMNEN!

Årsmöte 2008

Igår hade Kopparmora båtklubb sitt årsmöte i Båtmagnetens butik i Magneberg. Butiken utgör en trevlig och passande inramning till ett möte av det här slaget. Länk till båtmagneten
Som extra grädde på moset var Jesper Sannel från Hydrographica på plats och höll ett uppskattat föredrag, bl a om fel och fallgropar i de ordinarie sjökorten samt om tekniken bakom framtagandet av Hydrographicas specialsjökort över utskärgårdarna. Intressant.
Till Hydrographicas hemsida 

Intresset för detta årsmöte var större än på flera år. Enligt statistiken för båtklubbar brukar ca 10% av medlemmarna komma till ett årsmöte. Vi kan i alla fall stoltsera med ca 14%. Det kan till stor del bero på vår gästföreläsare Jesper Sannell och om ett gynnsamt tillfälle att införskaffa Hydrographicas sjökort.

övrigt följde årsmötet sin i förhand utstakade dagordning ända fram till sista punkten "övriga frågor" då styrelsen kom med en överraskning. Medlemmar ur styrelsen hade på morgonen innan årsmötet varit i hamnen och tillsammans ned AB Svenska flytpontoner slutbesiktigat nya brygga L3. På en försiktig förfrågan till AB Svenska flytpontoner, om de eventuellt hade några flytpontoner över som kunde passa att ersätta den nuvarande trädelen på brygga L4 (delen längst in mot land), svarade de efter en del funderande att dom hade några kortare element som kanske skulle passa. På eftermiddagen fick styrelsen ett pris för detta totalt med installation och inklusive moms på 200 000 kr. Detta bedöms som ett bra erbjudande. Styrelsen beslutade därför att ta upp frågan på årsmötet som ett "senkommet förslag från styrelsen" och med rekommendationen att acceptera detta erbjudande. Stämman var helt enig med styrelsen och lät styrelsen gå vidare i frågan.

Argumentet för att byta ut trädelen av brygga L4 är att den är en svag länk som vi under en tid haft problem med, inte minst i samband med stormen Gudrun för några år sedan då trädelen slets loss och orsakade dryga kostnader för återställande. Bärigheten i flytelementen är på upphällningen och ändfästena mot land är riktigt dåliga. Trädelen har ett annat rörelsemönster vid sjögång än den betongbrygga som tar vid och det uppstår stora krafter mellan trä och betong. 

På grund av sakernas snabba utveckling har vi inte i tid inför årsmötet kunnat informera alla medlemmar om detta förslag. Vi gör nu detta här på hemsidan. Vi tycker ändå i och med att årsmötet var välbesökt och att mötet var 100% enigt att vi har mandat för att genomföra detta.

Finansieringen kommer att ske med likvida medel och båtklubben tar inte på sig fler lån.