Solens betydelse

Med en enkel bild som denna kan man säga mycket. Te x, här låg en båt – nu ligger den i sjön. Men – man kan också fundera över solens betydelse för livet och välbefinnandet. Utan sol är det blekt och livlöst. Kraft tas ur solen för att växa och blomstra. Hur blir det med båtlivet en sommar fattig på sol? Förmodligen som gräset under båten. Så låt oss hoppas på en solig sommar så att vi till hösten känner oss lika fräscha som gräset i solen.

En liten odör

Liten resumé över sensommarens händelser.
Den 12 aug hade Kopparmorabåtklubbs styrelse ett möte i en lite annorlunda miljö än den vanliga. Vi möttes upp vid södra Norrgårdsön. I viken har Skärgårdsstiftelsen har lada som vi fick disponera som möteslokal. Ett provisoriskt bord samt långbänkar iordningställdes snabbt, och mötet kunde hållas under tak med ladugårdsdörrarna öppna ut mot skärgårdslandskapet. En vackrare fond till ett styrelsemöte kan man svårligen tänka sig.

Säkerligen hade vi också spisat de medhavda kräftorna i denna rustika miljö om det inte vore för den lilla odör som gjorde sig påmind vid pass punkt tre på dagordning. Så långt kommet i programmet upptäcktes att ladan även tjänstgjorde som förvaring åt Skärgårdsstiftelsens latrintunnor – tomma visserligen, men ändock. Om denna lilla olägenhet menligt påverkade vår beslutsförmåga ska vara osagt. Dock valde vi att spisa kräftorna utomhus.

Ett handslag för framtiden. . .

På bilden Kjell Sang-Samuelsson orförande i Fritidsstugeföreningen Kopparmora ek. Förening och Anders Unosson orförande i Kopparmora Båtklubb

Den 5 mars har Kopparmora Båtklubb och Fritidsstugföreningen Kopparmora ek. Förening undertecknat nytt arrendeavtal. Det gamla arrendeavtalet som löpte från 1998, var båda parter överens om att ersätta med ett nytt, och mera heltäckande avtal.

I det nya arrendeavtalet, som löper på 25 år, finns nu det mesta reglerat som rör båtklubbens verksamhet i Ladugårdsviken. Vi anser att med detta nya avtal får vi förutsättningar för att skapa stabilitet åt verksamheten för lång tid framöver säger Anders Unosson ordförande i Kopparmora Båtklubb. Utöver detta kommer nu båtplatsinnehavare vid Hinsabryggan att bli medlemmar i Kopparmora Båtklubb. Detta och frågor kring uppläggning av deras båtar på båtklubbens hamnplan regleras i en bilaga till arrendeavtalet.

För att läsa hela arrendeavtalet och bilagan om Hinsavikens båtar se rubriken Stadgar o bestämmelser