Allmän tillväxt

Den allmänna tillväxten i samhället märks även i vår båtklubb. Båtarna blir större och masterna högre. Några av masterna är så pass långa att de med svårighet låter sig stuvas i mastladan under vintern. Ladan är annars ett utmärkt mastförvaringsutrymme som är skyddat och torrt men som på senare tid

Read more

Kräftköret

I lördags hade vi kappsegling. Det var det årliga Kräftköret runt Vindö och Djurö. Tyvärr ställde inte mer än fyra båtar upp. De som deltog hade dock en fin och spännande segling i ca fyra timmar. Trots det ringa antalet båtar så blev det ändå en viss kappseglingshets. Ett ljudligt DUNK

Read more

L2 har flyttat sig

Vår hamnkapten Bobo Hammarberg upptäckte häromdagen att brygga L2 hade kommit närmare land med ca 1 meter. Vi fick hjälp av medlemmen Göran Järbin att kolla vad som hade hänt.En kätting som gick mot NordVäst hade gått av, och med det vindtryck som varit under senaste blåsperioden blev konsekvensen att

Read more

Älgö Runt

Vilken fantastisk dag. Först kappsegling runt Älgö och sedan en mycket trevlig efterfest vid mastkranen. Sommarkänslan maximerad. Sex besättningar ställde upp varav en inte fullföljde pg a att de högre makterna behagat skämta lite grann. Bla hade dom placerat en sten på ett högst olämpligt ställe. Nåväl, vi andra som

Read more