En liten odör

Liten resumé över sensommarens händelser. Den 12 aug hade Kopparmorabåtklubbs styrelse ett möte i en lite annorlunda miljö än den vanliga. Vi möttes upp vid södra Norrgårdsön. I viken har Skärgårdsstiftelsen har lada som vi fick disponera som möteslokal. Ett provisoriskt bord samt långbänkar iordningställdes snabbt, och mötet kunde hållas under tak

Läs mer

Ett handslag för framtiden. . .

Den 5 mars har Kopparmora Båtklubb och Fritidsstugföreningen Kopparmora ek. Förening undertecknat nytt arrendeavtal. Det gamla arrendeavtalet som löpte från 1998, var båda parter överens om att ersätta med ett nytt, och mera heltäckande avtal. I det nya arrendeavtalet, som löper på 25 år, finns nu det mesta reglerat som

Läs mer