Sanna entusiaster

Att ha träbåt idag betraktas som lite udda. Annat var det förr när trä dominerade som båtbyggnadsmaterial. Då gjorde problematiken kring sjösättningen att man var beroende av varandra under tiden det tog båten att torka ihop och förvandlas från vrak till farkost. Detta främjade en hjälparanda och en sammanhållning som

Läs mer

Årets första sjösättning

25 båtar i sjön i på årets första sjösättningsdag betyder att säsongen har dragit igång på allvar. Vädermässigt fanns inget att klaga på. Sol och nästan vindstilla hela dagen gjorde att det kändes som en sommardag i juni. Humöret var så klart på topp och alla visade sig från sin bästa

Läs mer

Nya bryggor

Vi har gjort en ganska stor kraftansträngning både ekonomiskt och arbetsmässigt i båtklubben inför denna säsong. Vi har tidigare i vinter bytt ut hela brygga L3 och nu senast första delen av brygga L4. Arbetet har fördelats på sex arbetsdagar med start i höstas då vi påbörjade demonteringen av L3:an.

Läs mer

Slit och släp

Ska det bli något i år får man ligga i. Detta är faktum för medlemmarna i en organisation som Kopparmora båtklubb. Verksamheten bygger på frivillig arbetskraft. Fördelarna är lägre avgifter och socialt umgänge. De som var nere i i hamnen i dag gjorde en bra arbetsinsats. Samtliga bommar monterades på

Läs mer