Styrelsen

Uppgifter om Kopparmora båtklubbs styrelse


Ordförande
 Ulf Jansson, Kajutvägen 27, 139 55 Värmdö.
Telefon: 08-747 15 68, 070-937 50 59  ulfv.jansson@hotmail.se
Ansvarsområden: Styrelsens arbete, Kontakter med SMBF, Värmdö kommun, Svenska Sjö. Huvudansvarig för båtplatsfördelning.

  


Sekreterare, Vice ordförande Christer Berglund, Jollevägen 7, 139 55 Värmdö. Telefon: 073-394 80 11  christer@cberglund.se
Ansvarsområden: Administration av vaktlistor.

 Kassör Christian Jendeberg, Korphoppsgatan 21, 120 64 Stockholm. Telefon: 073 98 59 828
jendeberg@gmail.com
Ansvarsområde: Ekonomi, medlemsregister.

 

Ledamot Lars Lundqvist, Angöringsvägen 8, 139 55 Värmdö.
Telefon: 073-388 90 45  llallservice@gmail.com
Ansvarsområde: Hamnkapten och sammankallande hamnkommittén, nycklar.

 


Ledamot Beppe Backlund, Angöringsvägen 24, 139 55 Värmdö.
Telefon: 070-480 84 33  beppe@cb-visualsystem.se
Ansvarsområde: Webbansvarig.

 


Suppleant Göte Davidsson, Kajutvägen 8, 139 55 Värmdö.
Telefon: 073-855 38 88  gote_davidsson@hotmail.com
Ansvarsområde: Sjö- och torrsättning.

  

 
Suppleant Claes Carlenstam, Kättingvägen 4, 139 55 Värmdö. Telefon: 08-571 545 25, 070-345 03 29 claes@carlenstam.com  Ansvarsområde  Miljöansvarig. 

   


Hamnkommittén

Medlem i hamnkommittén, Steven Small, Södrakopparmoravägen 55, 139 55 Värmdö, Telefon: 070-528 82 54 stevenjsmall@yahoo.com

 

 

Medlem i hamnkommittén, Harry Åberg, Ortlinjevägen 4, 139 53 VÄRMDÖ, Telefon: 070-172 71 61 abergharry@gmail.com

 

 

 


Valberedningen

Sammankallande valberedningen Bo Hammarberg, Södra kopparmoravägen 13, 139 55 Värmdö. Telefon: 08-570 366 61, 070-570 93 40  bo.hammarberg@starkstrom.se

 

 

Christer Lindå, Artillerigatan 91, 115 30 STOCKHOLM.
Tel: 070 789 79 15 christer.linda@hotmail.com

 

 

Jan Evesjö, Östgötagatan 63, 3 tr, 116 64 Stockholm.
Telefon: 070-856 78 55 jan.evesjo@spray.se