Styrelsen

Kopparmora båtklubbs styrelse


Ordförande
 Ulf Jansson
Telefon: 070-937 50 59
Email: ulfv.jansson@hotmail.se
Ansvarsområden: Styrelsens arbete, Kontakter med SMBF, Värmdö kommun, Svenska Sjö. Huvudansvarig för båtplatsfördelning

 


Sekreterare,
 Vice ordförande Christer Berglund
Telefon: 073-394 80 11 
Email: christer@cberglund.se
Ansvarsområden: Administration av vaktlistor

 Kassör Christian Jendeberg
Telefon: 073-985 98 28
Email: jendeberg@gmail.com
Ansvarsområde: Ekonomi, medlemsregister

 

 


Ledamot
 Lars Lundqvist
Telefon: 073-388 90 45
Email: llallservice@gmail.com
Ansvarsområde: Hamnkapten och sammankallande hamnkommittén, nycklar

 


Ledamot Claes Carlenstam
Telefon: 070-345 03 29
Email: claes@carlenstam.com  
Ansvarsområde:  Miljöansvarig

 

 


Suppleant Göte Davidsson
Telefon: 073-855 38 88
Email: gote_davidsson@hotmail.com
Ansvarsområde: Sjö- och torrsättning

 

 

 

Suppleant Camilla From
Telefon: 070-664 68 66
Email: callaim@outlook.com
Ansvarsområde:  Webansvarig

   


Hamnkommittén

Steven Small
Telefon: 070-528 82 54
Email: stevenjsmall@yahoo.com

 

 

Harry Åberg
Telefon: 070-172 71 61
Email: abergharry@gmail.com

 

 

 


Valberedningen

Roger Johansson
Telefon: 070-653 47 54
Email: roger.johansson@live.se 

Christer Lindå
Telefon: 070-789 79 15
Email: christer.linda@hotmail.com

Claes Råberg
Telefon: 070-516 76 21
Email: claes.raberg@telia.com