Ett handslag för framtiden. . .

Den 5 mars har Kopparmora Båtklubb och Fritidsstugföreningen Kopparmora ek. Förening undertecknat nytt arrendeavtal. Det gamla arrendeavtalet som löpte från 1998, var båda parter överens om att ersätta med ett nytt, och mera heltäckande avtal. I det nya arrendeavtalet, som löper på 25 år, finns nu det mesta reglerat som

Läs mer