Kort rapport från årsmötet 7 mars

För ett par veckor sedan höll som vanligt klubbens årsmöte på Båtmagneten. 34 personer deltog och eftersom butikslokalen är under ombyggnad så fick vi i år sitta nere i båt/motor-arean som var tom vilket gav mer plats än att sitta på ”loftet”. Som vanligt serverades fantastiskt god Västerbottenspaj och smarrig efterrätt.

Styrelsen började med att informera om det miljöarbete som kommer påbörjas, med blandannat mätning av bottenfärg och sanering efter krav från Värmdö kommun. Mer information om detta kommer inom kort här på hemsidan.

Sekreterare Christer Berglund informerade även om GDPR (General Data Protection Regulation). Läs mer om det här

Styrelsen tog tillfället att tacka av några eldsjälar som engagerat sig i klubben under längre tid;
Från Ungdomsverksamheten försvinner tyvärr Jonas Nilsson och Anders Lundh. Klubben är väldigt tacksamma för deras mångåriga engagemang. Ingen av herrarna var tyvärr med på mötet, men styrelsen lämnade över blommor hemma hos dom.

Tyvärr lämnar även allas vår Beppe Backlund sitt uppdrag i styrelsen. Han utnämndes till Hedersmedlem och avtackades med några ord från ordförande Ulf Jansson:

Carl-Bertil, som alla känner som Beppe, avtackades från klubbstyrelsen där han verkat med stort engagemang sedan 2001.
Han har både teoretiskt och praktiskt bidragit till att utveckla vår båtklubb. Beppe har skapat och utvecklat klubbens hemsida där han också ofta och gärna författat välskrivna och intressanta inlägg. Han är pappa till att vi i dag både har ett ändamålsenligt mastskjul och en modern mastkran. Beppe både ritade, planerade och var med att praktiskt utföra byggandet av av dessa.
Många, för att inte säga alla medlemmar, kan vittna om Beppes sociala förmåga och oegennyttiga hjälpsamhet när någon haft problem med sin båt.
Stort tack!
Beppe Backlund utsågs till hedersmedlem med motiveringen:
…….för att under många år med stort engagemang bidragit till båtklubbens utveckling, samt att med medlemmarnas insatser sett till att båtklubben i dag har ett ändamålsenligt mastskjul och en modern mastkran.

Fortsättningsvis blev Claes Carlenstam invald ordinarie styrelseledamot, och tillika Miljöansvarig.  Camilla From valdes in som ny suppleant och Webansvarig, och Göte Davidsson omvaldes som suppleant och är som alltid ansvarig för Sjö/torrsättning. 

Efter viss armbrytning fick vi även ihop medlemmar till Valberedningen; Roger Johansson, Christer Lindå, Claes Råberg. Tack till tidigare valberedning; Bo Hammarberg och Jan Evesjö.

 

TACK alla medlemmar för ett trevligt möte!!

Påminnelse om årsmöte 2019

Sommaren “den stora vaken” närmar sig som en inbiten skridskoåkare ser på saken

Under några av dagarna i veckan som gått har det känts som om våren inte är så långt bort. Det har funnits dofter i luften som inte har varit där tidigare och som skvallrar om att något är på väg att hända. Dessutom är det inte så många dagar kvar till båtmässan öppnar. Det har gjort att det pirrat till lite obestämt i den delen av kroppen där båtintresset sitter. Det är en ganska angenäm känsla och förbereder en sann båtmänniska på det som komma skall – nämligen förmågan att genomföra ännu en mödosam vårrustning. Men först ska vi ha årsmöte i båtklubben. Om detta ökar pirret ytterligare kan vi ju hoppas. Hurusom så har vi i styrelsen i alla fall nu hunnit klart med förberedelserna och gjort klart alla skrivelser och handlingar som till ett årsmöte ska vara klara. Som tidigare år förläggs mötet till Båtmagnetens lokaler i Magneberg. Tid: torsdagen den 7 mars kl 18.30. Något att äta och dricka serveras kl 18.00. Vi kommer att informera lite om den nya datalagen GDPR och vad den innebär för medlemmarna i Kopparmora båtklubb samt om nya miljökrav angående giftiga tennföreningar som kan finnas på båtbottnar på äldre båtar.

Dagordningen bifogas i kallelsen till årsmöte som alla medlemmar snart får i sin brevlåda. Övriga handlingar finns att ladda ner här från hemsidan. Gå in under Årsmöteshandlingar så finner du vad du behöver.

Årsmöte 2019

Årsmötet 2015

Tiden går och vi börjar närma oss dagen för årsmöte 2019. Den gamla säsongen ska formellt läggas till handlingarna och vi ska blicka fram mot en ny. Detta gör vi i och med årsstämman. Som vanligt hålls den i Båtmagnetens lokaler i Magneberg och datumet blir den 7 mars kl 18.30. Redan vid 18.00-tiden serveras något ätbart. Vatten eller lättöl serveras därtill och som avslutning kaffe. Lämplig föredragshållare har vi inte kunna finna och därför inleder vi direkt med årsmötet. Vi kommer att informera lite om den nya datalagen GDPR och vad den innebär för medlemmarna i Kopparmora båtklubb.

Välkomna!

Årsstämma 2018

Årsmötet 2018 förlöpte rutinmässigt. Det fanns inga kontroversiella förslag vare sig från er medlemmar eller från styrelsen. Verksamhetsåret hade också löpt väl utan intermezzon. Därför var det upplagt för ett lugnt möte. Sittande ordförande Ulf Jansson valdes till mötesordförande tillika sittande sekreterare Christer Berglund som mötessekreterare.

Ordförande Ulf Jansson
Upptakten till årsstämma 2018
Upptakten till årsstämma 2018

Två av styrelsens förslag om tillägg till de allmännabestämmelserna kan vara värt att notera för er medlemmar. De lyder:

Medlem som inte ska använda sin bryggplats, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Om anmälan kommer efter årsmötet för året, omfattas medlemmen av säsongens alla plikter. Exempel på sådana plikter är bryggplatsavgift, arbetsplikt och vaktplikt.

Miljökrav
Medlem är skyldig att följa klubbens miljöpolicy som finns beskrivet i dokumentet ”Miljöregler och avfallsplan”. Finns för övrigt att ladda ner under MILJÖ här på hemsidan.

Efter femton år som kassör för båtklubben avgår Håkan Gertow. Håkan kunde inte närvara på mötet då han är på resa i Kina. Styrelsen passade ändå på att i hans frånvaro utse honom till hedersmedlem för sina mångåriga insatser.

Motiveringen lyder: 

HÅKAN GERTOW
utses
till hedersmedlem

…för att med ordning och reda under många år förvaltat båtklubbens ekonomiska räkenskaper –och genom sina insatser starkt bidragit till båtklubbens ekonomiska stadga

 

Till ny kassör valdes Christian Jendeberg. Christian har gått parallellt med Håkan under ett halvår och tagit de erforderliga förberedande kurser som gör honom behörig att sköta det administrativa systemet med ekonomi och medlemsregister som vi använder och som tillhandahålls av SBU. Vi välkomnar Christian in i styrelsen och hoppas Du kommer trivas. 

I övrigt beviljades styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det gångna året och bedömdes ha skött verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.

Årsmötet hölls som vanligt i Båtmagnetens lokaler i Magneberg. I vanlig ordning hade personalen på Båtmagneten fixat en utsökt paj som medlemmarna inmundigade under stor tillfredställelse. Den efterföljande desserten gjorde heller ingen ledsen.
Tack Båtmagneten!

Nu går det också att boka vakt för säsongen!