Årsmöte 2019

Årsmötet 2015

Tiden går och vi börjar närma oss dagen för årsmöte 2019. Den gamla säsongen ska formellt läggas till handlingarna och vi ska blicka fram mot en ny. Detta gör vi i och med årsstämman. Som vanligt hålls den i Båtmagnetens lokaler i Magneberg och datumet blir den 7 mars kl 18.30. Redan vid 18.00-tiden serveras något ätbart. Vatten eller lättöl serveras därtill och som avslutning kaffe. Lämplig föredragshållare har vi inte kunna finna och därför inleder vi direkt med årsmötet. Vi kommer att informera lite om den nya datalagen GDPR och vad den innebär för medlemmarna i Kopparmora båtklubb.

Välkomna!

Årsstämma 2018

Årsmötet 2018 förlöpte rutinmässigt. Det fanns inga kontroversiella förslag vare sig från er medlemmar eller från styrelsen. Verksamhetsåret hade också löpt väl utan intermezzon. Därför var det upplagt för ett lugnt möte. Sittande ordförande Ulf Jansson valdes till mötesordförande tillika sittande sekreterare Christer Berglund som mötessekreterare.

Ordförande Ulf Jansson
Upptakten till årsstämma 2018
Upptakten till årsstämma 2018

Två av styrelsens förslag om tillägg till de allmännabestämmelserna kan vara värt att notera för er medlemmar. De lyder:

Medlem som inte ska använda sin bryggplats, ska skriftligt anmäla detta till styrelsen. Om anmälan kommer efter årsmötet för året, omfattas medlemmen av säsongens alla plikter. Exempel på sådana plikter är bryggplatsavgift, arbetsplikt och vaktplikt.

Miljökrav
Medlem är skyldig att följa klubbens miljöpolicy som finns beskrivet i dokumentet ”Miljöregler och avfallsplan”. Finns för övrigt att ladda ner under MILJÖ här på hemsidan.

Efter femton år som kassör för båtklubben avgår Håkan Gertow. Håkan kunde inte närvara på mötet då han är på resa i Kina. Styrelsen passade ändå på att i hans frånvaro utse honom till hedersmedlem för sina mångåriga insatser.

Motiveringen lyder: 

HÅKAN GERTOW
utses
till hedersmedlem

…för att med ordning och reda under många år förvaltat båtklubbens ekonomiska räkenskaper –och genom sina insatser starkt bidragit till båtklubbens ekonomiska stadga

 

Till ny kassör valdes Christian Jendeberg. Christian har gått parallellt med Håkan under ett halvår och tagit de erforderliga förberedande kurser som gör honom behörig att sköta det administrativa systemet med ekonomi och medlemsregister som vi använder och som tillhandahålls av SBU. Vi välkomnar Christian in i styrelsen och hoppas Du kommer trivas. 

I övrigt beviljades styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det gångna året och bedömdes ha skött verksamheten på ett ansvarsfullt sätt.

Årsmötet hölls som vanligt i Båtmagnetens lokaler i Magneberg. I vanlig ordning hade personalen på Båtmagneten fixat en utsökt paj som medlemmarna inmundigade under stor tillfredställelse. Den efterföljande desserten gjorde heller ingen ledsen.
Tack Båtmagneten!

Nu går det också att boka vakt för säsongen!

Årsstämma 2018

 I skrivande stund råder sibirisk iskyla.  Detta till trots så finns tanken på en båtsäsong, i alla fall hos båtklubbens styrelse. Vi har nämligen under en tid arbetat med planering av årsmötet för verksamhetsåret 2017. Som tidigare år förläggs mötet till Båtmagnetens lokaler i Magneberg. Tid: torsdagen den 15 mars kl 18.30. Något att äta och dricka serveras kl 18.00. Dagordningen bifogas i kallelsen som alla medlemmar får i sin brevlåda. Övriga handlingar finns att ladda ner här från hemsidan. Gå in under Årsmöteshandlingar så finner du vad du behöver.

Planering för ny båtsäsong

Årsstämman 2017

Därmed kan vi väl säga att en ny båtsäsong har börjat. Under årsmötet idag lade vi den gamla säsongen formellt till handlingarna genom att redogöra för verksamheten under det gångna året.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för hur den har skött verksamheten och stämman gav inte uttryck för några klagomål. Men innan mötet hade vi en inledande föreläsning där Peter Hammarberg från Amfibiebataljonen berättade om bataljonens verksamhet. Det blev en rejäl dragning i högt tempo om bataljonens arbetsuppgifter och ansvarsområden och en redogörelse över bataljonens materiella resurser såsom båtar och vapensystem.

Peter var stundom kvick och underhållande i sitt anförande och fick många frågor från medlemmar med egen militär erfarenhet. Intressant var också att notera den entusiasm som Peter visade inför den nya situationen som försvaret står inför i dag. 2005-års försvarsbeslut innebar enligt Peter ett krympande försvar på sparlåga. Idag vädras morgonluft och försvaret kan räkna med nya resurser. Det blev sammantaget en lyckad tillställning och vi från Kopparmora båtklubb vill tacka Peter för hans insats.

Peter Hammarberg från Amfibiebataljonen

Åter till mötet: det blev återval av sittande ordförande och en styrelseledamot. Båda de tidigare suppleanterna återvaldes. En ny styrelseledamot valdes in. Det är Lars Lundqvist som ersätter avgående Bobo Hammarberg som ansvarig för hamnfrågor. Nytt är att det bildas en hamnkommitté med Harry Åberg och Steven Small som medlemmar. Detta för att fördela den tunga hamnkaptensbördan på fler än en person.

Sekreterare christer Berglund, ordförande Ulf Jansson

Bobo valdes in som styrelseledamot 2006 och har av styrelsen varit utsedd till hamnkapten sedan dess. Uppdraget som hamnkapten är arbetskrävande och Bobo har tillbringat mycket tid i hamnen. Båtklubben har haft stor nytta av hans praktiska kunskaper och vi är många som varit roade över hans uppfinningsrikedom när det gäller att komma på underfundiga arbetsmetoder. Det finns inget som hindrat Bobo från att te.x använda sin egen bil som bändverktyg om något som blivit krokigt skulle bli rakt. Förutom allt löpande arbete med bryggor, bommar och bojar har han dragit ett stort lass när det gäller anskaffandet av vårt nya sjö- och torrsättningssystem där bl.a subliften och spolplattan ingår. Tack Bobo för de här åren.

Hamnkapten Bobo Hammarberg avgår

Bobo föreslogs att bli hedersmedlem av styrelsen. Motiveringen löd: 

Bo Hammarberg… för att under många år som hamnkapten med kluriga metoder fixat och donat med bryggor, bommar och bojar. Och för att som representant för båtklubben på ett förtjänstfullt sätt ha ansvarat för anskaffandet av båtklubbens nya sjö-och torrsättningssystem

Styrelsen förslag om stadgeändring gällande uteslutning av medlem godtogs av mötet (andra gången). Förslaget innebär att styrelsen nu själva kan utesluta medlem som inte har betalat sina avgifter efter två skriftliga påminnelser samt upplåter sin båtplats till annan, sk bulvanverksamhet.