Invigning

Så är båtsäsong 2018 invigd av en handfull båtägare. Som tidigare utlovats hölls en liten ceremoni ute på gästbryggan. Flaggan hissades och kornetten råmade som Hesa Fredrik när Håkan Gertow klämde i. Trots iskyla och avsaknad av sol får ändå tillställningen anses som framgångsrik då hela församlingen höll sig på

Read more

Är båtlivet hotat?

För den som är intresserad av båtliv och båtar samt har en ideellt driven båtklubb i sitt närområde är lyckligt lottad. I dag när kostnaderna för båtlivet ökar är detta mer sant än någonsin. Att själv vara med och bidra till att hålla nere priserna är för många en förutsättning

Read more

Solens betydelse

Med en enkel bild som denna kan man säga mycket. Te x, här låg en båt – nu ligger den i sjön. Men – man kan också fundera över solens betydelse för livet och välbefinnandet. Utan sol är det blekt och livlöst. Kraft tas ur solen för att växa och blomstra.

Read more