Invigning

Så är båtsäsong 2018 invigd av en handfull båtägare. Som tidigare utlovats hölls en liten ceremoni ute på gästbryggan. Flaggan hissades och kornetten råmade som Hesa Fredrik när Håkan Gertow klämde i. Trots iskyla och avsaknad av sol får ändå tillställningen anses som framgångsrik då hela församlingen höll sig på bryggan och ingen ramlade i sjön.

Håkan Gertow klämmer i. Foto Claes Carlenstam

 

 

Frusna medlemmar. Foto Sten Wikmar

 

Är båtlivet hotat?

För den som är intresserad av båtliv och båtar samt har en ideellt driven båtklubb i sitt närområde är lyckligt lottad. I dag när kostnaderna för båtlivet ökar är detta mer sant än någonsin. Att själv vara med och bidra till att hålla nere priserna är för många en förutsättning för att överhuvudtaget  kunna idka sjö-och båtliv. Men hur länge får vi behålla våra båtklubbar? Läs den här artikeln i Dagens Båtliv!

Solens betydelse

Med en enkel bild som denna kan man säga mycket. Te x, här låg en båt - nu ligger den i sjön. Men - man kan också fundera över solens betydelse för livet och välbefinnandet. Utan sol är det blekt och livlöst. Kraft tas ur solen för att växa och blomstra. Hur blir det med båtlivet en sommar fattig på sol? Förmodligen som gräset under båten. Så låt oss hoppas på en solig sommar så att vi till hösten känner oss lika fräscha som gräset i solen.