Funktionärsresa

Alla funktionärer i båtklubben tillsammans med sina respektive har varje år (dock ej 2015) möjlighet att följa med på en av klubben anordnad resa. I år blev det Sandhamn. På dagordningen stod guidad tur alt lerduveskytte samt gemensam måltid på Sandhamns Värdshus. Gruppen blev uppdelad i två delar varav den

Läs mer

Funktionärsutflykt

Idag besökte funktionärer i Kopparmora båtklubb Sveriges första slagfältsmuseum i Fisksätra. Det var den årligt återkommande styrelseresan som genomfördes. Under höstens styrelsemöten har en punkt på dagordningen handlat om var vi ska styra kosan den här gången. Några av oss har ju varit med några år och möjliga aktiviteter kan

Läs mer

Styrelseresa 2013

Varje år får Kopparmora båtklubbs funktionärer tillsammans med sina respektive möjlighet att följa med på en aktivitet av något slag. I år blev det i form av en båttur som avslutades med ett restaurang besök. Båten vi åkte med var 100 år gamla M/S Ran. Vi mönstrade på vid Ryttmästartrappan

Läs mer

Styrelse och funktionärer

I dag har styrelse samt övriga funktionärer med respektive i Kopparmora båtklubb genomfört den årligt återkommande studieresan. Varje år avsätts en summa pengar till detta ändamål. Syftet är att de personer som är administrativt aktiva i klubben ska träffas och umgås med respektive under mera informella former, allt för att

Läs mer