Första arbetsträff 10 april

ÄNTLIGEN – den 10 april är den första arbetsträffen!! Lasse och Christian behöver hjälp med att fixa bryggorna i hamnen så alla våra båtarna har nånstans att ligga. Lördag 10 april klockan 10:00 Det behövs 10 personer med starka armar för att bärga bommar på bryggan och sedan börja skruva

Läs mer

Snart sjösättning…

Våren är här och sjösättningen närmar sig. Det hel del arbete måste fixas med bryggorna, så hamnkapten kommer inom kort att kalla till arbetsträff så allt blir klart i tid. SNÄLLA kom ihåg att inga båtar får sjösättas innan maj. Arbetet vid bryggorna försvåras betydligt om båtar ligger förtöjda innan

Läs mer

Vaktbokningen öppnar 22 mars

Som de flesta vet så brukar vaktbokningen öppna i samband med årsmötet, men även fast årsmötet inte hållits än så behöver vi ändå boka upp vakter… Vaktbokningen är öppen från 22 mars till 6 april. Om du själv inte bokar vakt då så blir du tilldelad ett vaktpass. Frågor kan

Läs mer

Boka torrsättning

GLÖM INTE ATT BOKA TORRSÄTTNING – bokningen är öppen! GLÖM INTE att ha vårens sjösättning i åtanke när du bokar upptagningen – den som tar upp först kommer hamna längst in och kommer ut sist i vår. Så vill du sjösätta tidigt så bör du boka ett av de senare datumen

Läs mer