Stolpe vid sjösättningsrampen

 

Från och med nu är sjösättningsrampen låsbar igen. Vi har tillverkade en stolpe som fälls ner vid användandet av rampen. Medlemsnyckeln passar i låset. Tidigare fanns en bom som låste rampen men som togs bort i samband med att vi började köra med Subliften. Anledningen till att vi vill låsa rampen är att vi har medlemmar som ej har bryggplats men betalar en årsavgift för att få använda rampen och parkera sina trailers på varvsplan medan de använder sin båt. Vi har noterat att det finns båtägare som ej är medlemmar i Kopparmora båtklubb och som utnyttjat rampen. För att få någon rättvisa har vi åter valt att göra rampen låsbar. 

Låsbar stolpe

Ny vaktstuga

Båtklubben har skaffat en ny vaktstuga. Den är placerad på varvsplan. Nu när båtarna ligger på land är det här en bättre plats att sitta vakt på med bättre uppsikt över båtarna och upp över bommen vid infarten.  Den utgör ett komplement till den gamla nere på hamnplan som företrädesvis passar bättre när båtarna ligger i sjön. Till alla ni som ska gå vakt –  använd den nya stugan.

Klippt kätting

Sådant här gör oss ledsna. Någon har klippt kättingen till låset tillhörande bagagevagnarna. Antagligen saknade vederbörande nyckel och behövde använda vagnen.

Städdag

Snart är det dags för den traditionsenliga “Städdagen”. Det brukar innebära en arbetsdag i hamnen under den tid på året då sommaren och båtsäsongen står för dörren och då förväntan inför det som komma skall är som störst. I år infaller den den 28 maj och börjar kl 10.00. Något att äta och dricka serveras som sig bör. Anmäl er gärna under “Boka arbetsdag” i vänsterspalten så får vi ett hum om hur många som kommer. Nytt för i år är att deltagande under städdagen räknas som en genomförd arbetsplikt.