Det närmar sig…

Vi måste väl erkänna att det är höst när september är här och bokningslistan för torrsättningen har öppnat. 🌊⚓ Första helg är 28-29 september, sedan följer helgerna fram till den 20 oktober.
Göte Davidsson är ansvarig för upptagningen om det är frågor.

Några punkter att tänka på... 🚧

 • på förekommen anledning är det absolut förbjudet för bilar på hamnplan under torrsättning
 • vid sjösättningen nästa år, 2020, kommer givetvis alla båtar att sjösättas som vanligt, men de båtar som då fortfarande har farlig bottenfärg får emellertid ingen bryggplats
 • fr.o.m. nästa säsong ska alla båtar som ligger i vår hamn vara fria från tenn i bottenfärgen
 • bra att läsa informationen i Miljö & avfallsplan inför höst/vinter-arbeten 
  • påminner och är tacksamma om alla tar hand om sitt eget avfall (på samma sätt som ni gör hemma). Miljöstationen hos klubben finns för att kommunen kräver att vi måste ta hand om efterlämnat avfall. Men den blir snabbt full när alla dumpar tex. spillolja, därför ber vi att alla kör sitt avfall till t.ex. Hemmesta återvinningsstation. Endast den som inte kan hantera det själv ska tömma avfallet i våra kärl istället för att lämna olja och glykoldunkar på hamnområdet.

Har ni frågor om miljöarbetet i klubben är ni välkomna att kontakta Claes Carlenstam 🌱

Sjö-torrsättning

VIKTIGT – Ny bom till hamnen!!

Nu har Lasse kommit hem från semestern och den nya bommen med lås är på plats.

VIKTIGT att veta:

 • bommen är "automatisk" och öppnas och stängs automatiskt efter 1 minut (ingen stress)
 • en varningslampa blinkar samtidigt som bommen stängs
 • använd samma nyckel som gamla bommen
 • nyckeln ska vridas till vänster
 • samma rutin för in- som utpassage
 • bommen kan passeras till fots på sidan

Vi kommer även testa ett kodlås för utpassage. Kod finns att få av Hamnkapten Lasse (klubbnyckel måste uppvisas)

Vi hoppas naturligtvis med detta att säkerheten blir bättre.
Kontakta Lasse om ni har frågor.

 

Inför höstens sanering av bottenfärg

Efter upptagningarna i höst är det tänkt att arbetet med sanering av tenn-giftiga båtbottnar ska starta för att det ska hinna bli klart till nästa års sjösättning. Vi vill påminna om att det är den enskilda båtägarens ansvar att initiera arbetet.

Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt; båt och mark ska täckas så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi (kommunens miljöstation).

 • De båtägare som gör arbetet själva, är skyldiga att göra det på ett miljösäkert sätt så att alla färgrester/färgdamm samlas upp och lämnas till återvinningsstationen i Hemmesta (eller Kovik).

Styrelsen begärde in offerter från Båtvårdsspecialisten (BVS) för att få realistiska prisbilder. Vi kontaktade BVS eftersom dom finns på orten och redan utfört den här typen av arbete. Det står givetvis varje medlem fritt att använda BVS, vända sig till någon annan leverantör, eller göra jobbet själv, vilket en del redan beslutat sig för. (påminner om att arbetet måste utföras på ett fackmannamässigt sätt)

Styrelsens offertförfrågan gjordes som en service till medlemmarna. Fortsatta kontakter och affärsmässiga uppgörelser med den leverantör som utför saneringen sköts av varje berörd medlem, ej av KBK styrelse.

Kontaktuppgifter till Båtvårdsspecialisten:
Båtvårdsspecialisten Värmdö AB
Victor Chamorro Karlsson
Telefon: 08-57162012
Email:  victor@bvsv.se
Mer information: batvardsspecialisten.se 

 

Kontakta Claes Carlenstam om du har frågor angående miljö i klubben.

Miljövänliga hälsningar!
Claes & styrelsen

Bommen, stölder och lite annat…

Hej alla medlemmar! 🚣

Som ni kanske sett i hamnen så är en ny bom på gång. Vi hade hoppats på att den skulle vara igång redan, men det kommer bli efter semestern. Den kommer styras av nyckel för infart och stängs efter varje öppning vilket kommer att öka säkerheten och minska risken för stölder. (åtminstone av sånt som går ut med bil...)

Vi vet att en båtvagn har försvunnit, så det är bra om ägare tittar till sina vagnar så de står kvar. Med detta vill vi så klart även 📣 påminna alla att STÄNGA 🚧 BOMMEN för att undvika ovan nämnda! 

Efter sommaren kommer hamnkapten sätta upp fler arbetsträffar, för att ställa ordning och röja lite mer. (bra att veta för den som inte hunnit uppfylla sin arbetsplikt)

Återkommer i nästa post med information om sanering av bottenfärg...

Önskar en fortsatt underbar ☀ sommar!!