Mätningen av bottenfärg

Alla båtar på hamn/varvsplanen är nu röntgade och de båtägare som har en båt med för mycket tenn(TBT) har fått besked. Så om du inte fått mejl att din båt behöver sanering så kan du kan andas ut – kusten är klar, de är inga större moln på horisonten (gällande tenn iallafall).

I klubben har vi 28 båtar som behöver åtgärdas. Några har redan meddelat att dom vill ha hjälp och kommer vara med på att ta in offert, andra funderar ännu. Styrelsen kommer gärna med råd/tips och stöttar i beslut. 

Ni som vill ha ett mätprotokoll som visar resultatet för er båt, kan skicka båtnamn, modell, tillverkningsår och skrovnummer/tillverkningsnummer i ett mejl till Christer Berglund. Protokollet kan sedan hämtas efter överenskommelse hos Christer.

I övrigt saknar vi ägaren till en liten vit båt som ligger nere på Göteplatsen. Bild/efterlysning kan ses här, vi hoppas att han/hon hör av sig.

Välkommen att kontakta Claes om du har frågor.

Viktig information om sanering av bottenfärg

Kommunerna i Stockholms län (och resten av Sverige) genomför nu miljöinspektioner hos alla båtklubbar. Syftet är att se över miljöarbetet och få bort all bottenfärg som är miljöfarlig och innehåller tenn (TBT). Till oss kom miljöförvaltningen i höstas och genomförde granskning och stickprov.

Alla båtklubbar är skyldiga att sanera farlig bottenfärg senast 2020. Vi måste även rapportera tillvägagångssätt för alla medlemsbåtar till kommunens miljöförvaltning, och när vi beräknar vara klara. Från och med 2020 får således inget miljövidrig bottenfärg finnas på våra båtbottnar.

Plan för sanering av olaglig bottenfärg;

  • Under kommande vecka mäts båtar för att se vilka som har tenn i bottenfärgen. (görs med ett röntgeninstrument)
  • Vi ber ALLA medlemmar se över märkningen på sin båt/vagga snarast för att arbetet ska gå smidigt. (allmänna klubb bestämmelser punkt 8)
  • Under vecka 16 meddelar vi resultatet till berörda medlemmar
  • Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt; båt och mark ska täckas så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi (kommunens miljöstation).
    • De båtägare som gör arbetet själva, är skyldiga att göra det på ett miljösäkert sätt så att alla färgrester/färgdamm samlas upp och lämnas till återvinningsstationen i Hemmesta (eller Kovik). Meddela klubben senast 30 april 2019 om du avser göra saneringen själv!
    • Vi tar in en offert från Båtvårdsspecialisten för resterande båtar för att miljösäkert avlägsna den gamla färgen och epoxibehandla samt bottenmåla den rena botten.
  • Under säsongen 2019 förbereds arbetet genom att täcka marken inför hösten och mer i detalj komma överens om tidplaner och metod för varje båt.

Notera: Våren 2020 sjösätts endast båtar som kan visa upp intyg på att botten är fri från tenn.

Löpande information kommer postas här på hemsidan och via mail.
Vi är tacksamma för ert samarbete i detta viktiga arbete!

Bakgrunds information:
TBT, (tributyltenn) är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Bottenfärger som innehåller TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Båtar med kvarvarande underliggande lager bottenfärg som innehåller TBT klingar inte av och läcker ut. Sveriges kommuner ställer krav på båtklubbar att sanera bottenfärg innehållande TBT på medlemmars båtar.
Sedan 2014 gäller nya miljöregler och Värmdö kommun kräver att alla båtklubbar i kommunen ska följa direktiven i Sverige för bottentvätt av båtar, skrapning och slipning av båtbottnar som Havs- och  vattenmyndigheten kräver. Bottenfärg klassas som farligt avfall och rester från bottenfärg måste deponeras. Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt och båt och mark ska täckas så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi (kommunens miljöstation).

Efter stormen

Nattens storm gick hårt åt många båttäckningar i vår båtklubb. Alla uppmanas nu att titta till sina båtar och även om inte täckningen har blåst av är det vikigt att spänna upp det som blivit löst.