Jollesegling – prova-på-kvällar

Ungdomsverksamheten informerar... 

Kom och testa jollesegling med oss!!
Planerade datum 11 juni, 13 juni, 17 juni och 19 juni

Start klockan 17:30 med kort samling/teorigenomgång därefter rigga jollar och börja segla.

Prova på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett om man är medlem i KBK eller inte.

Kontakta Joakim Torniainen om du har frågor, 073-908 7346 

Läs mer på Ungdomssektionens sida

Prova på jollesegling

Prova jollesegling 2017 med Kopparmora båtklubb/ungdomssektionen

Prova på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett om man är medlem i KBK eller inte.

Läs mer under KBK-Ungdom

Klubbens ungdomsverksamhet

Säsongens ungdomsverksamhet är fastställd. Sex event är planerade. Förutom fyra prova-på seglingar anordnas även en utflyktssegling samt en kappsegling. Säsongsstart den 22 maj med en fixardag för att få fram utrustningen.

Prova-på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett om man är medlem i KBK eller inte. Verksamheten är avgiftsfri för deltagande barn. Läs mer under KBK- Ungdom

Aktiv klubbverksamhet

Kopparmora båtklubbs ungdomsverksamhet med jolleseglingar har funnits i fyra säsonger nu. Den har blivit mycket uppskattad av både barn och föräldrar. Upplägget är att man erbjuder fyra prova-på kvällar samt en avslutande utflyktssegling som brukar gå till Sågbäljen, en ö ca en sjömil från hamnen. Jolleseglingarna vänder sig till alla barn från 7 år boende framförallt i Norra- och Södra Kopparmora oavsett om de har föräldrar som är medlemmar i KBK eller inte. Verksamheten är helt ideell och avgiftsfri och drivs av medlemmar i Kopparmora båtklubb. Idag bjöds de aktiva i ungdomsverksamheten på restaurang. Båtklubben ville på så sätt visa sin uppskattning för alla de fina insatser som gjorts under den gångna säsongen. Restaurangen som valdes var Restaurant J, Nacka Strand. Det blev en lyckad kväll med en del snack om hur nästa jolleseglarsäsong skall läggas upp.