Jollesegling – prova-på-kvällar

Ungdomsverksamheten informerar…  Kom och testa jollesegling med oss!! Planerade datum 11 juni, 13 juni, 17 juni och 19 juni Start klockan 17:30 med kort samling/teorigenomgång därefter rigga jollar och börja segla. Prova på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora

Läs mer

Prova på jollesegling

Prova jollesegling 2017 med Kopparmora båtklubb/ungdomssektionen Prova på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett om man är medlem i KBK eller inte. Läs mer under KBK-Ungdom

Läs mer

Klubbens ungdomsverksamhet

Säsongens ungdomsverksamhet är fastställd. Sex event är planerade. Förutom fyra prova-på seglingar anordnas även en utflyktssegling samt en kappsegling. Säsongsstart den 22 maj med en fixardag för att få fram utrustningen. Prova-på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett

Läs mer

Aktiv klubbverksamhet

Kopparmora båtklubbs ungdomsverksamhet med jolleseglingar har funnits i fyra säsonger nu. Den har blivit mycket uppskattad av både barn och föräldrar. Upplägget är att man erbjuder fyra prova-på kvällar samt en avslutande utflyktssegling som brukar gå till Sågbäljen, en ö ca en sjömil från hamnen. Jolleseglingarna vänder sig till alla

Läs mer