Städdag, arbetsdag och invigning av mastskjul

Sällan har så många kommit för att göra så mycket! I lördags var vi över ca 50 medlemmar som samlades för att städa upp i hamnen och göra fint inför sommarens båtliv. Med glädje och iver flyttades vaggor, kastades skräp, lagades utrustning och snyggades till i vårt hamnområde. Största insatsen

Läs mer

Mastskjulet snart klart

Mastskjulet är nu så pass färdigt att det går att använda. Ni som lagt era master utanför i väntan kan flytta in. OBS! Gå in i facket närmast vägen eftersom arbetet med att limma fast träskydd på stålkonsolerna i det andra facket ej är klart. Arbetsdagen i söndags blev en

Läs mer

Mer om mastskjulet

Under föregående helg genomfördes en fantastisk arbetsinsats. Sammanlagt ca 30 personer jobbade intensivt för att vi ska få ett tak på skjulet till vintern. På lördagen började vi kl 09.00 och höll på till mörkrets inbrott. Söndagen började 10.00 och slutade även den när det började bli mörkt. Alla arbetade

Läs mer

Stor arbetshelg

Kommande helg, 17 – 18 sept, blir en stor arbetshelg. För då ska vi bereda varvsplan för torrsättning samt arbeta så mycket det går på mastskjulet. På varsplan ska gräs och vass avverkas – för detta behöver vaggor och båttrailers flyttas. Det ska även hinnas med reparationsjobb på bryggorna samt

Läs mer