Städdag, arbetsdag och invigning av mastskjul

Sällan har så många kommit för att göra så mycket! I lördags var vi över ca 50 medlemmar som samlades för att städa upp i hamnen och göra fint inför sommarens båtliv. Med glädje och iver flyttades vaggor, kastades skräp, lagades utrustning och snyggades till i vårt hamnområde. Största insatsen gjordes på vårt nya mastskjul som målades och som därmed blev så gott som klart; endast några små penselstrykningar återstår innan KBK medlemmen Beppe, som varit drivande i projektet, kan kan luta sig tillbaka och konstatera att det blev ett fantastiskt fint resultat. Under en säker ledning och med många timmars eget arbete har vi tillsammans åstadkommit något som inte enbart är uppläggningsplats för master, utan även en symbol för gott samarbete och frivilliga insatser; kännetecknen för vår båtklubb. Vi får nog räkna med många studiebesök från andra båtklubbar runt om i skärgården de närmaste åren. Även i år mumsades på grillad falukorv efter förmiddagens arbete, så som traditionen bjuder. Vår arbetsdag avslutades med att Anders Unosson, ordförande i KBK, invigde det nya mastskjulet med tillbörlig pompa och därefter kunde vi alla mingla och koppla av i den generösa och löftesrika solens värmande strålar.
En hääärlig båtsommar ligger framför oss!

Städ- och arbetsdag (Fler bilder)

Invigning av mastskjulet (Fler bilder)

Mastskjulet snart klart

Mastskjulet är nu så pass färdigt att det går att använda. Ni som lagt era master utanför i väntan kan flytta in. OBS! Gå in i facket närmast vägen eftersom arbetet med att limma fast träskydd på stålkonsolerna i det andra facket ej är klart.

Arbetsdagen i söndags blev en trevlig tillställning. Alla gjorde en fantastisk insats och det strålade av arbetsglädje av var och en. Skjulet är dock inte helt färdigt ännu men vi törs nog redan påstå att det har varit en succé för arbetsformen: frivilligt- ideellt arbete. Under hela tillblivelse-processen sedan i våras har det inte saknats arbetskraft. Fem allmänna arbetsdagar har utlysts via mejl. Lika många planerade arbetsdagar med handplockade gäng har genomförts. Sedan har små spontana grupper arbetat till och ifrån under våren och sommaren, framförallt med att lägga golv och bygga takstolar. Resultatet är att vi nu har ett nästan färdigt mastskjul till en liten del av kostnaden av ett färdigbeställt jobb. Detta kallar vi succé. Självklart är det så att det bara är en liten del av KBK:s medlemmar som har engagerat sig. Till er andra som fortfarande inte deltagit men som har kapaciteten kan vi säga att det fortfarande finns tid att ställa upp. Väggar ska byggas klart och skjulet ska målas. Kanske kan det locka med en rejäl taklagsfest till våren. Den är tänkt för alla som bidragit till att vi nu har ett praktiskt mastskjul och hädanefter slipper det betungande jobbet med att böka in långa master genom den lilla luckan i ladans vägg. 

Några bilder tagna under arbetes gång.

Moa och Casper Engman lånade kameran under dagen. Här är deras bild-dokumentation av arbetsdagen.

Mer om mastskjulet

Under föregående helg genomfördes en fantastisk arbetsinsats. Sammanlagt ca 30 personer jobbade intensivt för att vi ska få ett tak på skjulet till vintern. På lördagen började vi kl 09.00 och höll på till mörkrets inbrott. Söndagen började 10.00 och slutade även den när det började bli mörkt. Alla arbetade inte hela dagen utan många medlemmarna kom och gick Det räckte dock: det fanns tillräckligt många hela tiden. Tyvärr nådde vi inte ända fram. Det blev färdigt tak på en fjärdedel av huset. Gott så, men vi får kalla in till en ny arbetsdag och göra klart återstoden.

Här finns många bilder som visar KBK-medlemmarna fullt syssesatta med hammare och såg.

12-årige Moa Engman är fotografen bakom de flesta av bilderna som är tagna från marken.

Stor arbetshelg

Kommande helg, 17 - 18 sept, blir en stor arbetshelg. För då ska vi bereda varvsplan för torrsättning samt arbeta så mycket det går på mastskjulet. På varsplan ska gräs och vass avverkas - för detta behöver vaggor och båttrailers flyttas. Det ska även hinnas med reparationsjobb på bryggorna samt utläggning av en boj.

Mastskjulet ska få sitt tak. Det innebär att 170 kvm plåt ska läggas. Men först ska takstommen under byggas klart. I dag restes alla takstolar och i morgon ska dessa riktas upp så att det till helgen är färdigt att lägga i de balkar som binder samman taket och gör det bärigt. Under plåten ska det läggas masonit som ska skydda mot takdropp. Allt detta hoppas vi att vi ska hinna med under helgen. Därför önskar vi att så många som möjligt kan ställa upp. Särskilt ber vi er som har segelbåt att komma ner och arbeta framförallt på mastskjulet. Vi hoppas nämligen att vi ska kunna förvara masterna där i vinter, något som kommer att göra avmastnings proceduren lättare för de allra flesta. Vi behöver skruvdragare. Ni som har en dylik tingest får gärna ta den med.

Som vanligt blir det något att äta och dricka. Väl mött!

Bilder på resningen av takstolar