Skärpning

För några dagar sedan såg det ut så här vid soptunnan i hamnen. Vi för nu diskussioner inom styrelsen om att ta bort soptunnan helt. Kan inte medlemmarna ta ansvar bättre ser vi ingen annan utväg än att den försvinner. Nu fick en medlem ägna en timme åt att sanera efter andra som uppenbarligen inte förstår att en full soptunna inte rymmer mer sopor. Vi vill påpeka att soptunnan i första hand är till för de medlemmar som inte kan ta med sig soporna hem. Alla med egen soptunna hemma ska i första hand ta hem sitt avfall.

Toatömning och bottentvätt

Sedan 2015 är det förbjudet att tömma sitt toaavfall i svenska skärgårdsvatten. Var ska man då tömma någonstans? Transportstyrelsen tillhandahåller en interaktiv karta över tömningsstationer. Den uppdateras kontinuerligt och finns på den här adressen: Karta över toatömningsstationer.

Det finns också en lista över stationerna att ladda ner här!

Eftersom vi numera inte använder giftfärg på våra bottnar, kan det vara bra att veta var det finns borsttvättar att besöka för att få sin båtbotten ren. Här finns dom.

Miljötänk blir miljötank

Vid rengöring av båtbottnen hamnar färgrester och slipdamm direkt på marken. Där blir tungmetaller och andra färgkomponenter till hälsoskadligt damm. Miljöfarliga ämnen förs även via avrinning ner i vattnet eller grundvattnet. För att få fortsätta att tvätta båtbottnar vid höstupptagningen måste båtklubben anlägga en spolplatta. I början på augusti planerar vi att starta arbetet. Placering blir granne med mastskjulet. Det innebär att under en period då grävning och gjutning förekommer kommer det inte att gå att sjösätta båtar vare sig med den nya Subliften eller med egen trailer. Båtägare som betalar rampavgift erbjuds tillfälligt båtblats vid bryggorna. Ni andra som vill sjösätta båten ombeds göra detta innan augusti eller finna en annan sjösättningsramp.

Miljöinspektion

Till alla medlemmar som snart ska torrsätta på vår varvsplan!

Den 17 september hade vi besök av miljöinspektör Stina Lindfors och Staffan Stafström från Värmdö kommun. Vi som mötte upp henne i hamnen var Ulf Jansson, Bo Hammarberg och Håkan Gertow. 

Kopparmorabåtklubb anses vara en medelstor båtklubb. Detta innebär att vi måste ha en godkänd spolplatta på plats under 2014. Den verksamheten vi bedriver klassas som miljöfarlig verksamhet och ligger därmed under Bygg- och miljökontorets tillsynsansvar. Det viktigaste som framfördes under inspektionen gällde tvättning av båtbottnar.  Enligt det direktiv som gäller från Havs- och vattenmyndigheten http://www.havochvatten.se är det förbjudet att tvätta och spola båtar som är målade med giftig båtbottenfärg om det inte görs på en spolplatta med rening. Då vi saknar spolplatta får inte styrelsen tillåta båtbottentvätt redan nu till höstens upptagning. 

Båtklubben har av bygg- och miljökontoret blivit ålagd att ta fram ett egenkontrollprogram där vi bl.a ska utforma tydliga riktlinjer till våra båtägare vad gäller målning med giftiga bottenfärger, tvättning av båtbottnar samt vid slipning och skrapning av båtbotten. Läs mer här Protokoll 

Förbud mot spolning av båtar med giftiga båtbottenfärger utanför godkänd spolplatta har funnits en tid. Dock har det nu för vår del aktualiserats genom kommunens besök. För att göra det bästa inför höstens torrsättning råder vi därför medlemmar som har möjlighet att båtbottentvätta, t ex i båtbottentvätt, innan torrsättningen. De båtägare som ändå tänkt slipa båtbotten till nästa säsong och förbereda båten för nya miljökrav uppmanas att hoppa över spolning av båtbotten nu i höst och i stället låta slipa både beväxning och färg vid samma tillfälle. Vid slipning rekommenderas torrslipning med slipmaskin med dammupptagningspåse och markdammuppsamlingsduk. Tömning av avfallet kommer sedan att ske på särskild plats för deponi. 

Vi förutsätter att alla medlemmar gör vad som är rimligt med hänsyn till de aktuella miljökraven.