Viktigt: bottenfärg säsongen 2021

Våren och sjösättning 2021 nalkas och nu får du inte längre ligga vid våra bryggor med giftig båtbottenfärg. Som vi tidigare informerat om kommer klubben från denna säsong att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre, att botten är fri från tenn (mindre än 50 mcg/cm2). Klubben har lyckligtvis

Läs mer

Viktigt om sanering av bottenfärg

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BOTTENFÄRG! Som tidigare informerat så sköts kravet på sanering av båtbotten till 2021. Nu börjar alla ta upp och ni som ska sanera era båtar måste se till att täcka marken vid upptagning. Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre,

Läs mer

Test på skrapprov av bottenfärg

Information till medlemmar angående farlig bottenfärg Som tidigare informerat så har kravet på när våra båtbottnar ska vara sanerade har senarelagts ett år, till 2021.  Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre, att botten är fri från tenn* för att den ska få

Läs mer

Uppskov på bottensanering till 2021

Vi kan meddela att kravet på när våra båtbottnar ska vara sanerade har senarelagts ett år, till 2021. Kommunen har insett att båtklubbarna inte klarar allt praktiskt arbete till årets sjösättning. Detta innebär att du som ännu inte sanerat din botten, har en säsong till på dig att göra det.

Läs mer