Viktigt om sanering av bottenfärg

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BOTTENFÄRG! Som tidigare informerat så sköts kravet på sanering av båtbotten till 2021. Nu börjar alla ta upp och ni som ska sanera era båtar måste se till att täcka marken vid upptagning. Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre,

Läs mer

Test på skrapprov av bottenfärg

Information till medlemmar angående farlig bottenfärg Som tidigare informerat så har kravet på när våra båtbottnar ska vara sanerade har senarelagts ett år, till 2021.  Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre, att botten är fri från tenn* för att den ska få

Läs mer

Uppskov på bottensanering till 2021

Vi kan meddela att kravet på när våra båtbottnar ska vara sanerade har senarelagts ett år, till 2021. Kommunen har insett att båtklubbarna inte klarar allt praktiskt arbete till årets sjösättning. Detta innebär att du som ännu inte sanerat din botten, har en säsong till på dig att göra det.

Läs mer

Det närmar sig…

Vi måste väl erkänna att det är höst när september är här och bokningslistan för torrsättningen har öppnat. ?⚓ Första helg är 28-29 september, sedan följer helgerna fram till den 20 oktober. Göte Davidsson är ansvarig för upptagningen om det är frågor. Några punkter att tänka på… ? på förekommen

Läs mer