Ladan

2007 09 22 Ladan i Kopparmora båtklubbs hamn är drabbad av husbock och i behov av en rejäl renovering. Nu kan vi fira att gaveln på Kopparmora båtklubbs lada är är färdigrenoverad. 11 man har i dag arbetat med att färdigställa det som lämnades efter sommarens insatser. Arbetet flöt på

Läs mer

Ladan

2007 08 21 Hemsidan har blivit lite sparsamt uppdaterad under sommaren. Det beror på att vi har ägnat oss åt kärnverksamheten, dvs idkat båtliv. Nu kommer dock en resumé samt ris till er medlemmar. Ladan blev efter en del inledande bekymmer försedd med ny panel på södra gaveln. Arbetet blev

Läs mer

Ladan

2007 07 07 Ladan i Kopparmora båtklubbs hamn är drabbad av husbock och i behov av en rejäl renovering, förutom att hela konstruktionen behöver stabiliseras ska den målas om och panelen bytas på den södra gaveln. I början på juli skulle vi själva starta arbetet med att riva och byta

Läs mer