Summering av Årsmöte 2019

Årsmötet hölls detta år i rådande virus tid utomhus i hamnen den 18 april . Vinden ven och solen sken på de 30 tal medlemmar hade samlats.  Mötet öppnades som vanligt av ordförande, och grund punkterna gicks igenom utan större diskussioner. Sedan kom vi till val av styrelsemedlemmar… Styrelseledamöter på

Läs mer

Funktionärsresa

Alla funktionärer i båtklubben tillsammans med sina respektive har varje år (dock ej 2015) möjlighet att följa med på en av klubben anordnad resa. I år blev det Sandhamn. På dagordningen stod guidad tur alt lerduveskytte samt gemensam måltid på Sandhamns Värdshus. Gruppen blev uppdelad i två delar varav den

Läs mer

Vi går mot höst

Moderna människor idag ser på sina liv som ett linjärt flöde. Man börjar sin karriär vid punkt A och slutar den vid B, man går från födseln till döden. I det gamla bondesamhället levde människor i cirkulära livsflöden. Man följde årstiderna, sådde och skördade i upprepande cykler. Om detta påminner

Läs mer

Funktionärsutflykt

Idag besökte funktionärer i Kopparmora båtklubb Sveriges första slagfältsmuseum i Fisksätra. Det var den årligt återkommande styrelseresan som genomfördes. Under höstens styrelsemöten har en punkt på dagordningen handlat om var vi ska styra kosan den här gången. Några av oss har ju varit med några år och möjliga aktiviteter kan

Läs mer