Funktionärsresa

Alla funktionärer i båtklubben tillsammans med sina respektive har varje år (dock ej 2015) möjlighet att följa med på en av klubben anordnad resa. I år blev det Sandhamn. På dagordningen stod guidad tur alt lerduveskytte samt gemensam måltid på Sandhamns Värdshus. Gruppen blev uppdelad i två delar varav den ena fick åka taxibåt till Korsö-Björkö och idka skytte. Andra gruppen blev guidade runt i Sandhamn av sandhamnsguiden Alice Murray. Hon har varit sommarboende på Sandhamn sedan barnsben och blivit intresserad av ön på senare år. Nu genomför hon guidade turer för intresserade sällskap som oss. Sandhamn och dess miljöer hade vi alla sedan tidigare ett förhållande till men kanske saknades fakta om byggnader och platser och deras historia. Nu fick vi chansen att fylla på kunskapsförådet och kanske kan vi själva bidra lite till Sandhamns historia för vänner och bekanta som vid något tillfälle hänger med ut i egna båten på en sandhamnsutflykt.

Lerduveskyttarna var uppspelta och glada när de anslöt sig till oss övriga inför den stundande middagen på värdshuset. Av allt att döma hade man haft god jaktlycka och man berättade livligt om varandras olika skyttetekniker. Klubbens kassör visade sig, till sin egen och övrigas förvåning, vara den som hanterade bössan bäst och nedlade flest troféer. Dock slapp vi äta soppa kokad på resultatet av framgången utan kunde i stället njuta smaken av vällagad fisksoppa samt en lika välsmakande kötträtt.

Till ett litet bildspel!

 

Vi går mot höst

Moderna människor idag ser på sina liv som ett linjärt flöde. Man börjar sin karriär vid punkt A och slutar den vid B, man går från födseln till döden. I det gamla bondesamhället levde människor i cirkulära livsflöden. Man följde årstiderna, sådde och skördade i upprepande cykler. Om detta påminner båtlivet mycket. Det är extremt cirkulärt och upprepar sig kontinuerligt. Nu är vi vid den punkt på cirkeln där båtarna snart ska torrsättas och hamnen förberedas för höst och vinter.

Båtklubbens styrelse har haft sitt första styrelsemöte inför hösten. Under mötet diskuterades en del frågor som måste kommuniceras ut till medlemmarna. Kajakerna som ligger i mastskjulet måste bort innan den 10 september då mastskjulet igen börjar fyllas med master. Vi vill också att kajakerna märks upp med namn så vi vet vilka de tillhör. En diskussion handlade om att avgiftsbelägga sommarförvaringen av kajaker inne i mastskjulet för alla, även för de som har annan båt och bryggplats. Vidare ligger det master i mastskjulet som inte används och som bara tar upp plats. Dessa vill vi få bort.

Du som vinterförvarar din mast i mastskjulet kom ihåg att märka upp den med namn.

Bokning av torrsättning är från och med nu aktiverad. Du bokar genom att gå in under länken Boka Sjö-Torrsättning i menyraden till vänster.

Observera torrsättningstiderna - Start kl 14.00 på vardagar och kl 08.00 på helgerna.

Här finns anvisningar att läsa i samband med sjö- och torrsättning. Vi uppmanar alla att läsa dessa!

För er som torrsätter båten med traktor sker det den 3 okt och börjar kl 08.00.

Det är inte bara båtägaren som upplever båtlivet cirkulärt. Det gör även båttjuven som nu snart har en ny skördeperiod. Vi upprepar det igen - plocka ur båten om den inte ska användas mer för säsongen. Ta bort utombordaren när båten kommer upp på land. Samt viktigt att komma ihåg - lås bommen när du lämnar båtklubben.

Väl mött inför höstens torrsättningar!

Funktionärsutflykt

Idag besökte funktionärer i Kopparmora båtklubb Sveriges första slagfältsmuseum i Fisksätra. Det var den årligt återkommande styrelseresan som genomfördes. Under höstens styrelsemöten har en punkt på dagordningen handlat om var vi ska styra kosan den här gången. Några av oss har ju varit med några år och möjliga aktiviteter kan ibland vara svåra att vaska fram. Det blev mitt i prick så att säga denna gång. Museet HAMN som det heter är rykande färskt och modernt. Museet bygger på Sveriges första riktiga slagfältsarkeologiska undersökning, nämligen slaget mellan ryssar och svenskar 1719 vid Baggensstäket, ett av Sveriges mest omskrivna slag under de så kallade rysshärjningarna. En yta motsvarande 100 fotbollsplaner undersöktes under sju års tid. Över 1000 föremål hittades.

Efter en omfattande analys av föremålen stod det klart att historien måste skrivas om. Den historieskrivning som hittills gällt har baserats på höga svenska befäls beskrivningar av hur slaget förlöpte och de har haft en tendens att försöka framstå i bättre dager. Dessutom kanske man inte riktigt förstod ryssarnas intentioner med sina härjningar vid den här tiden. Spännande? Det finns inget som kan få en historieforskare att gå igång bättre än att kunna vederlägga tidigare sanningar. Museet bygger sin utställning på de nya rönen och är man intresserad av att uppdatera sina kunskaper om det berömda slaget gör man sig besväret att ta sig dit nu landvägen - eller så sparar man besöket till i sommar och angör HAMN med egen båt. Hurusom blir det en inspirerande stund på ett fint museum som har ambitionen att visa ett historiskt skeende, men även vill fungera aktivt i en multikulturell kontext i det moderna Fisksätra. Tack LG Nilsson, museichef, för en mycket givande guidning. 

De som även förväntade sig något gott att äta som sig bör - blev inte besvikna. Restaurangen i samma byggnad serverade oss en utmärkt lunch och stod för ett trevligt välkomnande. Tack Claes adjungerad i Kopparmora båtklubbs styrelse för att du vaskat fram ett inspirerande och intressant besöksmål.

Länk till museets HAMN:s hemsida Mycket intressant läsning.

Styrelseresa 2013

Varje år får Kopparmora båtklubbs funktionärer tillsammans med sina respektive möjlighet att följa med på en aktivitet av något slag. I år blev det i form av en båttur som avslutades med ett restaurang besök. Båten vi åkte med var 100 år gamla M/S Ran. Vi mönstrade på vid Ryttmästartrappan vid Slussen. Turen gick till en början utmed Stockholms kajer för att sedan gå genom Djurgårdsbrunnskanalen. Vi gjorde en avstickare in i Svindersviken för att sedan gå in under Danvikstullsbron, över Hammarbysjö och fram till Sicklasluss. Efter två slussningar om sammanlagt 5 meter är vi ute på Sickla- och Järlasjön. Tillbaka vid Sicklasluss släpptes vi av och gick en kort promenad till restaurangen Göteborg.

Det blev sammantaget en mycket trevlig och framförallt visuell upplevelse i det fina höstvädret som avslutades med en kulinarisk touch på den fina restaurangen Göteborg. Stort tack till upplevelseföretaget City Out Experience och Ran för en fin tur. 

Bilder från resan
Mer info:
Rans historia
Sicklasluss