KBK-Ungdomsverksamhet

Kopparmorabåtklubbs verksamhet handlar inte bara om att erbjuda båtplats och båtförvaring åt klubbens medlemmar. En viktig del av verksamheten är också att vara aktör i närområdet och erbjuder aktiviteter för ungdomar som bor här och har intresse för segling och sjöliv. KBK-Ungdoms aktiviteter har pågått sedan 2010 och kom till

Läs mer

Prova på jollesegling

Prova jollesegling 2017 med Kopparmora båtklubb/ungdomssektionen Prova på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett om man är medlem i KBK eller inte. Läs mer under KBK-Ungdom

Läs mer

Klubbens ungdomsverksamhet

Säsongens ungdomsverksamhet är fastställd. Sex event är planerade. Förutom fyra prova-på seglingar anordnas även en utflyktssegling samt en kappsegling. Säsongsstart den 22 maj med en fixardag för att få fram utrustningen. Prova-på kvällarna vänder sig till alla barn från 7 år och uppåt i framförallt Norra och Södra Kopparmora oavsett

Läs mer

Aktiv klubbverksamhet

Kopparmora båtklubbs ungdomsverksamhet med jolleseglingar har funnits i fyra säsonger nu. Den har blivit mycket uppskattad av både barn och föräldrar. Upplägget är att man erbjuder fyra prova-på kvällar samt en avslutande utflyktssegling som brukar gå till Sågbäljen, en ö ca en sjömil från hamnen. Jolleseglingarna vänder sig till alla

Läs mer