VIKTIGT – Ny bom till hamnen!!

Nu har Lasse kommit hem från semestern och den nya bommen med lås är på plats.

VIKTIGT att veta:

 • bommen är "automatisk" och öppnas och stängs automatiskt efter 1 minut (ingen stress)
 • en varningslampa blinkar samtidigt som bommen stängs
 • använd samma nyckel som gamla bommen
 • nyckeln ska vridas till vänster
 • samma rutin för in- som utpassage
 • bommen kan passeras till fots på sidan

Vi kommer även testa ett kodlås för utpassage. Kod finns att få av Hamnkapten Lasse (klubbnyckel måste uppvisas)

Vi hoppas naturligtvis med detta att säkerheten blir bättre.
Kontakta Lasse om ni har frågor.

 

Viktig information om sanering av bottenfärg

Kommunerna i Stockholms län (och resten av Sverige) genomför nu miljöinspektioner hos alla båtklubbar. Syftet är att se över miljöarbetet och få bort all bottenfärg som är miljöfarlig och innehåller tenn (TBT). Till oss kom miljöförvaltningen i höstas och genomförde granskning och stickprov.

Alla båtklubbar är skyldiga att sanera farlig bottenfärg senast 2020. Vi måste även rapportera tillvägagångssätt för alla medlemsbåtar till kommunens miljöförvaltning, och när vi beräknar vara klara. Från och med 2020 får således inget miljövidrig bottenfärg finnas på våra båtbottnar.

Plan för sanering av olaglig bottenfärg;

 • Under kommande vecka mäts båtar för att se vilka som har tenn i bottenfärgen. (görs med ett röntgeninstrument)
 • Vi ber ALLA medlemmar se över märkningen på sin båt/vagga snarast för att arbetet ska gå smidigt. (allmänna klubb bestämmelser punkt 8)
 • Under vecka 16 meddelar vi resultatet till berörda medlemmar
 • Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt; båt och mark ska täckas så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi (kommunens miljöstation).
  • De båtägare som gör arbetet själva, är skyldiga att göra det på ett miljösäkert sätt så att alla färgrester/färgdamm samlas upp och lämnas till återvinningsstationen i Hemmesta (eller Kovik). Meddela klubben senast 30 april 2019 om du avser göra saneringen själv!
  • Vi tar in en offert från Båtvårdsspecialisten för resterande båtar för att miljösäkert avlägsna den gamla färgen och epoxibehandla samt bottenmåla den rena botten.
 • Under säsongen 2019 förbereds arbetet genom att täcka marken inför hösten och mer i detalj komma överens om tidplaner och metod för varje båt.

Notera: Våren 2020 sjösätts endast båtar som kan visa upp intyg på att botten är fri från tenn.

Löpande information kommer postas här på hemsidan och via mail.
Vi är tacksamma för ert samarbete i detta viktiga arbete!

Bakgrunds information:
TBT, (tributyltenn) är cancerframkallande och mycket giftigt för vattenlevande organismer. Bottenfärger som innehåller TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Båtar med kvarvarande underliggande lager bottenfärg som innehåller TBT klingar inte av och läcker ut. Sveriges kommuner ställer krav på båtklubbar att sanera bottenfärg innehållande TBT på medlemmars båtar.
Sedan 2014 gäller nya miljöregler och Värmdö kommun kräver att alla båtklubbar i kommunen ska följa direktiven i Sverige för bottentvätt av båtar, skrapning och slipning av båtbottnar som Havs- och  vattenmyndigheten kräver. Bottenfärg klassas som farligt avfall och rester från bottenfärg måste deponeras. Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt och båt och mark ska täckas så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi (kommunens miljöstation).

Diesel i vattnet

Det luktar starkt av diesel i vattnet just nu i hamnen. Doften känns även vid stigen som leder mot badet. Vi misstänker att det kommer från länspumpning av kölsvin eller överfyllning vid tankning. Vi ber er kolla upp era kölsvin för att försäkra er om att det inte ligger diesel där och kolla även att  motorn inte läcker diesel. Vid tankning ber vi er vara försiktiga så ni inte spiller över. Detta sagt för att värna om trivseln i hamnen och om miljön.