Viktigt om sanering av bottenfärg

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE BOTTENFÄRG! Som tidigare informerat så sköts kravet på sanering av båtbotten till 2021. Nu börjar alla ta upp och ni som ska sanera era båtar måste se till att täcka marken vid upptagning. Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva intyg/bevis på båtar tillverkade 1995 eller äldre,

Läs mer

Fråga om båtrampen

Båtrampen får inte användas av större båtar Båtrampen har aldrig varit avsedd för större båtar, maxgränsen har från början vart 1000 kg. Vi har tyvärr sett genom fingrarna när större båtar torr-eller sjösatts. Till slut har det fått till följd att betongskivorna förskjutits så att en kant har uppstått. Rampens

Läs mer

VIKTIG INFO om hamnen på måndag 18/5

Vixen kommer att utföra arbeten på måndag, därför kommer den inre hamnen vara avstängd!! Ingen påmastning eller sjösättning MÅNDAG 18 maj, 08:00 till 17:00 Vixen ska hjälpa oss med… fixera brygga 0  justera brygga vid ramp (sjösättningsbryggan) Det kommer att vara trångt, alltså finns de ingen möjlighet för aktiviteter i

Läs mer