Det närmar sig…

Vi måste väl erkänna att det är höst när september är här och bokningslistan för torrsättningen har öppnat. 🌊⚓ Första helg är 28-29 september, sedan följer helgerna fram till den 20 oktober.
Göte Davidsson är ansvarig för upptagningen om det är frågor.

Några punkter att tänka på... 🚧

  • på förekommen anledning är det absolut förbjudet för bilar på hamnplan under torrsättning
  • vid sjösättningen nästa år, 2020, kommer givetvis alla båtar att sjösättas som vanligt, men de båtar som då fortfarande har farlig bottenfärg får emellertid ingen bryggplats
  • fr.o.m. nästa säsong ska alla båtar som ligger i vår hamn vara fria från tenn i bottenfärgen
  • bra att läsa informationen i Miljö & avfallsplan inför höst/vinter-arbeten 
    • påminner och är tacksamma om alla tar hand om sitt eget avfall (på samma sätt som ni gör hemma). Miljöstationen hos klubben finns för att kommunen kräver att vi måste ta hand om efterlämnat avfall. Men den blir snabbt full när alla dumpar tex. spillolja, därför ber vi att alla kör sitt avfall till t.ex. Hemmesta återvinningsstation. Endast den som inte kan hantera det själv ska tömma avfallet i våra kärl istället för att lämna olja och glykoldunkar på hamnområdet.

Har ni frågor om miljöarbetet i klubben är ni välkomna att kontakta Claes Carlenstam 🌱

Sjö-torrsättning

Tack för det gamla. Hurra för det nya!

Nu är den period på året då det händer minst i båtlivet. Hamnen ligger i vintervila, båtarna står på land och är förhoppningsvis täckta. Båtsäsong 2018 är slut och några av oss sörjer detta faktum. Det blir en lång och dyster väntan på våren och nästa säsong. Eller? Om man justera resonemanget lite blir det genast trevligare. Kanske är det så att nästa säsong redan har börjat. För att kunna sjösätta en båt behöver den torrsättas först, för att en ny säsong ska börja måste den gamla avslutas. Om man flyttar brytpunkten när övergången sker bakåt lite så inleds nästa säsong redan när båtarna lyfts ur vattnet på hösten och innevarande säsong avslutas. För någon vecka sedan halades flaggan ute på gästbryggan. Detta innebär med detta resonemang att vi nu har inlett en ny säsong, vi har alltså nu kommit en bit på väg in i nästa säsong. Det låter trevligt. Dags att rycka upp sig och planera för nya sjöfärder.

Om vi ändå tillåter oss att blicka tillbaka lite så vill vi från styrelsen tacka alla medlemmar för den gångna säsongen som har förlöpt väl på alla sätt och för de stunder vi mötts i hamnen. Det har många gånger varit inspirerande möten och det känns som det överlag har varit en bra stämmning. I Kopparmora båtklubb har vi dessutom det privilegiet att väldigt många medlemmar gärna och med en positiv inställning kommer till våra gemensamma arbetsdagar. Till alla som deltagit och arbetat vill vi rikta ett särskilt tack. Vi vill också uppmana alla som inte har varit med på någon arbetsdag under säsongerna 2017 - 2018 att höra av sig till hamnkapten Lasse Lundqvist på llallservice@gmail.com Detta för att bördorna ska bli rättvist fördelade. Det finns nämligen alltid något som behöver göras i en båthamn och det kan med fördel göras nu.

Flagghalning. Säsongavslut är början på något nytt. Detta gäng firar den nya säsongens början.